Terrorsponsring omskrivs som ”socialbidrag”

Jag har ytterligare ett perspektiv på Tobias Petersson​s sedvanligt och superbt faktaunderbyggda analytiska artikel samt utrikesministerns empatilösa ställningstagande.

Den svenska utrikesministern Ann Linde fortsätter att hävda att svenska skattemedel som förvägras svenska pensionärer går endast till Gazas ”mänskliga behov” i form av ”socialbidrag” (Samtidigt ska man ta i beaktande att 15 000 svenskar är numera officiellt hemlösa – ja du läste rätt, 15 000 hemlösa svenska hemlösa).

Samtidigt ska man ta i beaktande att 15 000 svenskar är numera officiellt hemlösa – ja du läste rätt, 15 000 hemlösa svenska hemlösa.

Men titta på bilden. Hur ”mänskligt” är det du ser? Vad för sorts ”socialbidrag” är det som resulterar i att småbarn med vapen i hand lär sig färdigheter som att offensivt storma boningshus? Vare sig det barnen håller i händerna är riktiga skjutvapen eller träningsleksaker, är det ändå automatvapen dessa barn lär sig att hantera. Träningen går ut på att offensivt storma boningshus.

De yngsta barnen är blott tio år gamla. Tio (10) år. Sociala bidrag kanske ser annorlunda ut hos en svensk utrikesminister som lever i sin egen verklighetsfrånvänd bubbla än hos svenska medborgare i allmänhet…

Man kan inte beskylla dessa unga barn i Gaza – de växer upp i en miljö genomsyrad av antisemitiskt hat. Men de är bara barn. Man ska istället skylla på de vuxna i deras samhälle som entusiastiskt och systematisk misshandlar barnen på detta sätt – och gärna offrar barnens framtid och deras liv för egen politisk vinning.

Men framför allt ska man skylla på de utländska intressen som gladeligen matar förstörandet av alla dessa unga liv. Främst bland dessa utländska intressen är en följd av svenska regeringar, både Vänsterregeringar och Alliansregeringar, som konsekvent vägrat att handla moraliskt och med barnens bästa intresse – trots dokumenterad, systematisk barnmisshandel på sällan skådad skala.

Dessa svenska regeringar har per capita spenderat mer pengar på att aktivt stödja barnmisshandel och antisemitisk terrorism utomlands än de har på inhemska svenska pensionärer.

Att 15 000 svenska hemlösa är bland de många sektorer inom det svenska samhället som får betala priset för Sveriges djupt omoraliska politiska äventyr utomlands är bara en av många smaklösa aspekter av det hela.

Man kan nästan förutse vilka indignerade reaktioner vi kommer att se när – inte om utan när – valet 2022 resulterar i en markant vändning ifrån samtliga de besuttna, till varierande grad moraliskt korrupta eller i bästa fall inkompetenta, politiska partier i Sverige.

När svenska hemlösa förblir hemlösa för att Sverige vill fortsätta att stödja rutinmässig barnmisshandel, systematisk antisemitism och öppen terrorism utomlands, ja där går gränsen även för det berömda, sävliga, toleranta svenska tålamodet.