Terrorsponsring omskrivs som ”socialbidrag”

Jag har ytterligare ett perspektiv på Tobias Petersson​s sedvanligt och superbt faktaunderbyggda analytiska artikel samt utrikesministerns empatilösa ställningstagande. Den svenska utrikesministern Ann Linde fortsätter att hävda att svenska skattemedel som förvägras svenska pensionärer går endast till Gazas ”mänskliga behov” i form av ”socialbidrag” (Samtidigt ska man ta i beaktande att 15 000 svenskar är numera […]