Regeringskansliet – amatörernas högborg

Den svenska regeringens amatörmässighet känner inga gränser.

Allt – absolut allt – som har med den svenska regeringen kännetecknas av katastrof, kaos, bristande ansvar och allmänfara.
Regeringskansliets skydd i form av Glockpistoler och speciellt farlig ammunition avsedd att orsaka så mycket skada som möjligt, har stulits. 6 pistoler och 300 patroner specialammunition – puts väck.
Det som var tänkt att användas som skydd mot terrorattack är nu i händerna på – vänta på det – terroristerna.
Avgå. Nu.
Nej men vänta, detta är Sverige, där vi inte har tjänstemannaansvar. Vilket förklarar varför amatörmässighet, tyckande, socialt experimenterande, och framför allt total avsaknad av kompetens och ansvar tvärt om premieras.
Avgå. Nu. Vi, de skattebetalande medborgarna, har inte längre råd med er tafatthet.