Sverige erbjuder frizon så terrorister inte riskerar livet hemma

Är Sverige ett land som är mån om den svenska befolkningen, eller ett land där vi främst värnar om de som vill skada den svenska befolkningen?

Det är hög tid att vi i Sverige fokuserar på att göra det som är bra för den svenska befolkningen – oavsett var delar av den befolkningen föddes en gång i tiden – och slutar ta hänsyn till de utomstående som demonstrerar sitt förakt för det svenska samhället genom att motarbeta våra värderingar och/eller gång efter annan begår brott som är främmande för vårt samhälle.

Punkt slut.

Är du så osvensk att du tvingar folk ner på knä, tvinga folk att kyssa dina fötter, att du stjäl deras skor och jackor, att du begår våldtäkt och gruppvåldtäkt, spränger civila och byggnader, utför mord och terrorism och mordbrand, ja då förlorar du även rätten att åberopa svenskt skydd från att skickas tillbaka till det land där du lärde dig sådant bestialiskt uppförande.

Om du dessutom har sökt asyl i Sverige men sedan åker på semester i det hemland som du sökt asyl ifrån utan att det landet har bytt till ett demokratiskt styre, ja då får du också en envägsbiljett tillbaka dit, deporterad på livstid.

Saken drivs just nu till sin spets av att sex radikala islamister blivit dömda till utvisning eftersom de anses utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Men detta är Sverige, så de kommer inte att utvisas tillbaka till sina hemländer då den extremism, våldsindoktrinering och terrorism som de är skyldiga till i Sverige även ogillas i deras egna hemländer. De är alltså ett lika stort hot där som här – och i det läget har den svenska lagstiftande eliten, med regeringens benägna hjälp, bestämt att förbrytarna i så fall får gärna stanna kvar i Sverige. På fri fot – fri att fortsätta göra det de arresterades och ”utvisades” för. Med en ”utvisning” som innebär att de får leva fritt – i Sverige. I det galenskapsland som heter Sverige kallas detta för en ”utvisning” och ett ”skarpt ställningstagande” som ”statuerar exempel”. Oj vad de måste känna sig utvisad medan de predikar hemma igen i sina radikala moskéer i Uppsala och Göteborg och övriga svenska städer, omgivna av våldsbenägna islamister som skrattar åt den självmordsbenägna svenska idiotin …

Sverige har gjort klart att dessa utländska terroristers skydd från sina egna hemländer har högre prioritet än svenskars skydd från samma terrorister här hemma i Sverige. Läs det igen.

Utvisning i andra länder betyder att förövaren skickas ut ur landet. End of story.

Det är dags att vi i Sverige agerar likadant och börjar ta ansvar för svenska medborgare som vill leva i Sverige enligt svenska lagar. Vi har inte, och ska inte ha, ansvar för de som regelbundet bryter mot våra lagar. Moderaternas tafatta förslag om att deportera bara de som har dubbelt medborgarskap räcker inte. Vi i Sverige är inte ansvariga för de brott dessa utlänningar begår i Sverige. De är ansvariga. Och då är det dem fritt att fortsätta begå de brotten i sitt forna hemland, på eget ansvar. Inte här hos oss.

Den svenska regeringen, de svenska politikerna, har och ska ha ansvar för svenska medborgare. Inte för inkommande som inte vill integreras och som istället livnär sig på brott och terrorism på bekostnad av svenska medborgare.

Med andra ord, det är dags för en rejält mått självrespekt.

Men bara om vi vill överleva som ett civilsamhälle med lika rättigheter för alla som bor här.

Inte som nu med speciella rättigheter för inkommande på bekostnad av de som byggt upp detta lands välstånd.

Och innan de lika förutsägbara som ointelligenta protesterna sätter igång: nej, det är inte ”rasistiskt” att vilja ha ett säkert, stabilt, hälsosamt svenskt samhälle. Däremot är det absolut rasistiskt att favorisera inkommande med annan etnicitet och/eller religion på bekostnad av de svenskar som arbetat hela livet för att bygga upp detta underbara land. DET är äkta rasism.

Nog med den ekonomiska, sociala och hälsomässiga ättestupan som den nuvarande och tidigare regeringar har infört. Där äldre svenskar betraktas som en onödig kostnad så snart de slutat arbeta och börjat ta ut det som de trodde de hade sparat till sin pension – bara för att se de pengarna försvinna till andra. Börja med att stänga Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SVT och SR, och tvinga samtliga de anställda att söka jobb på nytt. Förmodligen kommer inte ens en bråkdel att klara av att få tillbaka sina gamla jobb, än mindre hitta nya, när deras skyddad verkstad upplöses och de tvingas tävla med kvalificerade arbetssökande om dessa jobb.

Bara gör det. För Sveriges skull. Allas vårt Sverige, oavsett var vi en gång föddes. Det handlar inte om att bevara Sverige svenskt. Utan det handlar om att i Sverige bevara våra svenska värderingar – för alla som har förmånen att leva här oavsett var vi en gång föddes.

Sverige är vårt hem. Det är inte en arena för de som vill förvandla vårt hem till andras krigsskådeplats eller träningsläger.

Regeringens ansvar är att utvisa – på livstid – samtliga som hotar våra hårdvunna svenska friheter. Detta gör man inte minst för att visa vår svenska medmänsklighet för vårt samhälles mest sårbara – de som en gång i tiden faktiskt byggde upp detta samhälle. Regeringens ansvar är sålunda att skydda oss svenskar. Regeringens ansvar är inte att skydda de som hotar våra svenska friheter och vår medmänsklighet av hänsyn till förövarnas bästa.

Antingen börjar regeringen sköta det jobb vi betalar dem för att göra – eller så får de lämna över makten till de som vill göra jobbet. I vilket fall som helst är regeringens dagar räknade, dess cynisk empatilöshet gentemot svenska skattebetalare kommer att straffa sig vid nästa val. Om inte tidigare.