Israel utvecklar, Hamas bränner ner

Efter bara 71 sedan den judiska statens återfödelse, är detta Israels allra senaste mistolpe i utvecklingen av ren energy med minsta möjliga avtryck i milön. Det hela ett resultat av inhemsk israelisk entreprenöranda, finansiering och innovation.

I Gaza samt Palestinska myndigheten, som under samma 71 år har fått mer internationellt bistånd än hela Marshallplanen för hela den europeiska kontinenten, häller man fortfarande orenad avlopp rakt ut i floderna, havet och marken, och de har just lärt sig flyga brinnande drakar med det ädla målet att sätta eld på israeliska skog, fält, bondgårdar, djur, naturreservat och ömtåliga ekosystem inklusive hela bisamhällen. Utan bin för att sköta den livsnödvändiga pollineringen i naturen, dör all växtlighet och i sin tur även djurlivet. Bidöd är sålunda död för allt liv.

Och ändå får Hamas och Palestinska myndigheten miljarder från våra svenska skattemedel.

Det är dags att sätta stop för allt finansiellt bistånd till de rasistiska Hamas och Palestinska myndigheten.

Samtidigt är det dags att utöka investering i Israel. Som i stort sett varenda demokratisk nation i världen redan gör. Faktum är att trots att Israel inte har någon inhemsk biltillverkningsindustri, är den judiska staten ändå världsledande som centrum för fordonsindustrins utveckling, där avancerade high-tech utveckling sker för ledande tyska, japanska, svenska, amerikanska, sydkoreanska och andra fordonstillverkare.

Samtidigt som regimen i Gaza graver tunnlar för hand vars mål är att penetrera Israel för att döda barn, kidnappa bönder och förstör både civil infrastruktur och den ömtåliga naturen och miljön.

Under Margot Wallström i Utrikesdepartementet har Sverige fortsatt att kalla sig själv för en ”humanitär stormakt” samt världens ”förnämsta miljökämpe”. Det är förvånande att denna vurm för mänskliga rättigheter och miljön aldrig resulterat I ett enda fördömande av Ramallahs eller Gazas brott mot de mänskliga rättigheter eller de aldrig sinande försöken att medvetet förstöra miljön. Med en ny utrikesminister som intar sin plats efter Wallströms plötsliga och hastiga avgång, kan man bara hoppas på det bättre.