Ett ödesdigert val. Välj med omsorg och ställ ansvar!

I Sverige har vi på många sätt ett ödesdigert val den 9 september i år. Utan överdrift.
Motsättningarna i samhället är många – och de är i mångt och mycket aktivt uppmuntrade och pådrivna av vissa ohederliga politiska aktivister tillhörande ett flertal av de partier som själva försatt landet i dess nuvarande situation. En situation där vi står vid en vägkorsning och beslutet om vägen framåt förmodligen kommer att för all framtid forma det svenska samhällets utveckling.
Så vilket parti ska man rösta på?
Självfallet beror det på ens egna politiska uppfattning, på de värderingar man har och på de problem man ser och tror att ett eller flera partier kan lösa.
Så principen bör vara följande:

  1. Ta SJÄLV reda på vad varje parti tänker i dina hjärtefrågor. Lita inte på vad de övriga partierna säger – de agerar självfallet bara i egetintresse och har absolut inget intresse av att berätta sanningen om något annat parti. De berättar sällan hela sanningen om det egna partiet heller för den delen. Och för allt i världen lita inte en minut på de svenska medierna, vilka sedan länge övergett sin uppgift att objektivt rapportera nyheterna och istället övergått till att själva skapa de nyheterna de tror bäst gynnar den egna politiska övertygelsen.
  2. När du pratar med politiker – i valstugor eller på turné – lyssna på vad de säger, ta dem i hand och tacka för att de tar sig tid att förklara hur de/partiet tänker. Även om du inte håller med dem. Be att få deras namn – inte på ett hotfullt sätt utan på ett trevligt sätt. Detta för att en gång för alla börja ställa våra politiker till svars om de (a) inkommer med motbjudande tankar, eller (b) ännu viktigare, om de dagarna före valet lovar guld och gröna skogar för att dagen efter valsegern slänga alla sina löften i bingen. Ansvar, ansvar, ansvar.
  3. Var och en av oss har sin egen prioritering i detta ödesval. Ställ samma frågor till samtliga partiers representanter och jämför sedan deras svar. Frågorna kan handla om ekonomi, sjukvård, skolan, pensioner, invandring/integration, infrastrukturutbyggande, korruption, politikeransvar – whatever.
  4. Acceptera inte svar som ”här får du en broschyr, du kan läsa vad vi står för i den”. Be snällt att få svar, ansikte mot ansikte. Är du inte värd ett svar, är det partiet inte värd din röst.
  5. Oavsett var man själv står i frågan om asylinvandring, integration och relaterade frågor, kan det inte förnekas att detta har utvecklats till förmodligen den viktigaste frågan detta valår. Så ställ tuffa frågor och kräv ärliga svar som går att redovisa – med fakta, siffror, källor. Bygg inte din uppfattning på hets, intolerans, smygrasism eller halvsanningar – men acceptera heller inte undanglidningar, generella floskler eller uppenbara lögner. Vi HAR ett problem med invandring/integration/segregering i vårt samhälle – eller åtminstone ett problem med vår uppfattning av invandring/integration/segregering. Se till att få ordentliga svar.
  6. Det har slängts många okvädningsord om olika partiers ”bruna historia”. Fakta: i stort sett varje riksdagsparti har ett brunt förflutet, en del långt mer än andra. S som krävde att nazisterna skulle stämpla ett ”J” i de tyska judarnas pass för att Sverige lättare skulle kunna identifiera och avvisa dem vid gränsen, Bondepartiet (idag Centerpartiet) med en skrämmande uppslutning bakom nazisterna, de många bemedlade medlemmar i Högerpartiet (idag Moderaterna) som kammade hem enorma vinster genom handel med nazisterna, och så vidare. Det relativt nya SD har också ett brunt förflutet. V som stödde och fortfarande stödjer några av de mest brutala diktaturerna i den moderna världen, Mp vars fanatiska aktivister öppet demonstrerar sin förakt för demokratiska värderingar genom att gång efter annan förstöra andra partiers valaffischer, valstugor osv. Förmodligen är det endast L och Kd som inte har något brunt förflutet. Men på grund av dessa partiers tvetydighet i många nyckelfrågor både under Alliansperioden och även under innevarande opposition, riskerar dessa två partier att nu hamna under riksdagsspärren, vilket är lika med en bortkastad röst.
  7. Så frågan är egentligen inte vad ett parti historiskt har gjort – för vem kan bestämma när historia börjar eller tar slut och nutiden tar över? – utan frågan är var partierna står i dessa frågor IDAG. För det är idag vi måste ta ställning så att vi kan bygga en bättre framtid imorgon. Ställ dig själv denna fråga och se vilka av Riksdagspartier bäst motsvarar dina behov – utan att ta ställning till historia, tidigare misstag eller vilka som en gång var med i det partiet. För det är NU det gäller. Nu, idag – för en bättre morgondagen.
  8. Vet inte om någon blev klokare av att läsa detta, men för min egen del har processen med att skriva ner dessa rader gjort att mina egna tankar klarnat och jag har skrivit färdigt min lista på frågor att ställa i valstugorna.

Lycka till! Fråga, värdera, ställ ansvar, och framför allt, RÖSTA. Sveriges framtid hänger på din röst som aldrig förr.