SVT går till attack mot svensk demokrati

Hoppas innerligt att den första åtgärden för den nya regeringen efter valet 9 september är att avskaffa SVT och TV4.
För den svenska demokratins skull.
De verkar inte förstå vilken fara det är för svensk demokrati när offentligt finansierade medier tar på sig själva att bestämma vilka politiska partier som ska få komma till tals i offentligt finansierade medier.
Förfarandet var vanligt förekommande i hårda kommunistiska diktaturer som Sovjet och DDR, men detta är ju det nominellt demokratiska Sverige vi pratar om.
Det spelar ingen roll hur vidrig, hopplös, ogenomtänkt, populistisk, skrattretande eller barnsligt omogen man anser ett partis politik är – som i fallen F!, V och Mp, till exempel.
Det handlar om våra demokratiska värderingar, där det faktiskt är upp till oss, väljarna, att bestämma vilkas åsikter vi vill höra och vem därefter som ska leda landet. Det är INTE upp till några agenda-drivna, offentligt finansierade journalister att bestämma å våra vägnar. Vi är faktiskt myndiga och kan bestämma själva.
För det är inte heller upp till mig eller dig som väljare att bestämma vem som får lov att komma till tals. Vilket också förklarar varför det är en motbjudande attack mot den svenska demokratin när man river ner valaffischerna för partier man inte gillar. Man skapar inte något slags extra stöd för det egna partiet genom att göra motståndaren osynlig, man gör bara motståndaren till offer – och motståndaren kommer att ge igen. Inte minst på valdagen. Det man sålunda gör är helt enkelt att ytterligare stödja motparten, den man attackerar.
För vi svenskar gillar inte mobbare. Har aldrig gjort det.
SVTs och TV4s mobbningsfasoner mot i det här fallet SD kommer ovillkorligen att ge det resultat man minst av allt önskat vid valet 9 september. Och dessa agenda-drivna medier, denna gråa, icke-valda ”parallella statsmakten”, kommer bara att kunna tacka sig själva för sin dumhet och sin attack mot den svenska demokratin.
Och ja – jag skulle säga exakt detsamma oavsett detta motbjudande tilltag gällde  V, Mp, S, SD, L, M, Kd eller C.