Archive for Augusti, 2018

Ett ödesdigert val. Välj med omsorg och ställ ansvar!

Torsdag, Augusti 23rd, 2018

I Sverige har vi på många sätt ett ödesdigert val den 9 september i år. Utan överdrift.

Motsättningarna i samhället är många – och de är i mångt och mycket aktivt uppmuntrade och pådrivna av vissa ohederliga politiska aktivister tillhörande ett flertal av de partier som själva försatt landet i dess nuvarande situation. En situation där vi står vid en vägkorsning och beslutet om vägen framåt förmodligen kommer att för all framtid forma det svenska samhällets utveckling.

Så vilket parti ska man rösta på?

Självfallet beror det på ens egna politiska uppfattning, på de värderingar man har och på de problem man ser och tror att ett eller flera partier kan lösa.

Så principen bör vara följande:

  1. Ta SJÄLV reda på vad varje parti tänker i dina hjärtefrågor. Lita inte på vad de övriga partierna säger – de agerar självfallet bara i egetintresse och har absolut inget intresse av att berätta sanningen om något annat parti. De berättar sällan hela sanningen om det egna partiet heller för den delen. Och för allt i världen lita inte en minut på de svenska medierna, vilka sedan länge övergett sin uppgift att objektivt rapportera nyheterna och istället övergått till att själva skapa de nyheterna de tror bäst gynnar den egna politiska övertygelsen.
  2. När du pratar med politiker – i valstugor eller på turné – lyssna på vad de säger, ta dem i hand och tacka för att de tar sig tid att förklara hur de/partiet tänker. Även om du inte håller med dem. Be att få deras namn – inte på ett hotfullt sätt utan på ett trevligt sätt. Detta för att en gång för alla börja ställa våra politiker till svars om de (a) inkommer med motbjudande tankar, eller (b) ännu viktigare, om de dagarna före valet lovar guld och gröna skogar för att dagen efter valsegern slänga alla sina löften i bingen. Ansvar, ansvar, ansvar.
  3. Var och en av oss har sin egen prioritering i detta ödesval. Ställ samma frågor till samtliga partiers representanter och jämför sedan deras svar. Frågorna kan handla om ekonomi, sjukvård, skolan, pensioner, invandring/integration, infrastrukturutbyggande, korruption, politikeransvar – whatever.
  4. Acceptera inte svar som ”här får du en broschyr, du kan läsa vad vi står för i den”. Be snällt att få svar, ansikte mot ansikte. Är du inte värd ett svar, är det partiet inte värd din röst.
  5. Oavsett var man själv står i frågan om asylinvandring, integration och relaterade frågor, kan det inte förnekas att detta har utvecklats till förmodligen den viktigaste frågan detta valår. Så ställ tuffa frågor och kräv ärliga svar som går att redovisa – med fakta, siffror, källor. Bygg inte din uppfattning på hets, intolerans, smygrasism eller halvsanningar – men acceptera heller inte undanglidningar, generella floskler eller uppenbara lögner. Vi HAR ett problem med invandring/integration/segregering i vårt samhälle – eller åtminstone ett problem med vår uppfattning av invandring/integration/segregering. Se till att få ordentliga svar.
  6. Det har slängts många okvädningsord om olika partiers ”bruna historia”. Fakta: i stort sett varje riksdagsparti har ett brunt förflutet, en del långt mer än andra. S som krävde att nazisterna skulle stämpla ett ”J” i de tyska judarnas pass för att Sverige lättare skulle kunna identifiera och avvisa dem vid gränsen, Bondepartiet (idag Centerpartiet) med en skrämmande uppslutning bakom nazisterna, de många bemedlade medlemmar i Högerpartiet (idag Moderaterna) som kammade hem enorma vinster genom handel med nazisterna, och så vidare. Det relativt nya SD har också ett brunt förflutet. V som stödde och fortfarande stödjer några av de mest brutala diktaturerna i den moderna världen, Mp vars fanatiska aktivister öppet demonstrerar sin förakt för demokratiska värderingar genom att gång efter annan förstöra andra partiers valaffischer, valstugor osv. Förmodligen är det endast L och Kd som inte har något brunt förflutet. Men på grund av dessa partiers tvetydighet i många nyckelfrågor både under Alliansperioden och även under innevarande opposition, riskerar dessa två partier att nu hamna under riksdagsspärren, vilket är lika med en bortkastad röst.
  7. Så frågan är egentligen inte vad ett parti historiskt har gjort – för vem kan bestämma när historia börjar eller tar slut och nutiden tar över? – utan frågan är var partierna står i dessa frågor IDAG. För det är idag vi måste ta ställning så att vi kan bygga en bättre framtid imorgon. Ställ dig själv denna fråga och se vilka av Riksdagspartier bäst motsvarar dina behov – utan att ta ställning till historia, tidigare misstag eller vilka som en gång var med i det partiet. För det är NU det gäller. Nu, idag – för en bättre morgondagen.
  8. Vet inte om någon blev klokare av att läsa detta, men för min egen del har processen med att skriva ner dessa rader gjort att mina egna tankar klarnat och jag har skrivit färdigt min lista på frågor att ställa i valstugorna.

Lycka till! Fråga, värdera, ställ ansvar, och framför allt, RÖSTA. Sveriges framtid hänger på din röst som aldrig förr.

SVT går till attack mot svensk demokrati

Måndag, Augusti 20th, 2018

Hoppas innerligt att den första åtgärden för den nya regeringen efter valet 9 september är att avskaffa SVT och TV4.

För den svenska demokratins skull.

De verkar inte förstå vilken fara det är för svensk demokrati när offentligt finansierade medier tar på sig själva att bestämma vilka politiska partier som ska få komma till tals i offentligt finansierade medier.

Förfarandet var vanligt förekommande i hårda kommunistiska diktaturer som Sovjet och DDR, men detta är ju det nominellt demokratiska Sverige vi pratar om.

Det spelar ingen roll hur vidrig, hopplös, ogenomtänkt, populistisk, skrattretande eller barnsligt omogen man anser ett partis politik är – som i fallen F!, V och Mp, till exempel.

Det handlar om våra demokratiska värderingar, där det faktiskt är upp till oss, väljarna, att bestämma vilkas åsikter vi vill höra och vem därefter som ska leda landet. Det är INTE upp till några agenda-drivna, offentligt finansierade journalister att bestämma å våra vägnar. Vi är faktiskt myndiga och kan bestämma själva.

För det är inte heller upp till mig eller dig som väljare att bestämma vem som får lov att komma till tals. Vilket också förklarar varför det är en motbjudande attack mot den svenska demokratin när man river ner valaffischerna för partier man inte gillar. Man skapar inte något slags extra stöd för det egna partiet genom att göra motståndaren osynlig, man gör bara motståndaren till offer – och motståndaren kommer att ge igen. Inte minst på valdagen. Det man sålunda gör är helt enkelt att ytterligare stödja motparten, den man attackerar.

För vi svenskar gillar inte mobbare. Har aldrig gjort det.

SVTs och TV4s mobbningsfasoner mot i det här fallet SD kommer ovillkorligen att ge det resultat man minst av allt önskat vid valet 9 september. Och dessa agenda-drivna medier, denna gråa, icke-valda ”parallella statsmakten”, kommer bara att kunna tacka sig själva för sin dumhet och sin attack mot den svenska demokratin.

Och ja – jag skulle säga exakt detsamma oavsett detta motbjudande tilltag gällde  V, Mp, S, SD, L, M, Kd eller C.

Dags att sätta stopp för de upprepade Gazakrigen

Fredag, Augusti 10th, 2018

Än en gång har det antisemitiska Hamas, finansiellt och diplomatiskt stödda av FN samt EU – främst Sverige – påbörjat ett krig mot Israel.

Än en gång har islamistiska Hamas bett och bönat sina beskyddare i FN och EU om att få ett stopp på Israels skyddsåtgärder när Hamas inser att de inte lyckats – inte denna gång heller.

Och än en gång har FN och EU lydigt sett till att ”medla” ytterligare en i den långa raden av ”tillfälliga vapenvilor” så att Hamas kan slicka sina sår, rusta upp på nytt, fylla på vapenförrådet från Iran, för att sedan starta ytterligare ett krig mot Israel. Mönstret känns igen sedan 30 år tillbaka, och det kommer att upprepas under ytterligare 30 år eller rent av oändligt – om inte det globala samhället sätter stopp för detta makabra beteende.

Fråga: hur många fler ”tillfälliga vapenvilor” ska vi ha, hur många fler tusentals hektar mordbränd israelisk åkermark ska vi tolerera, hur många fler araber och israeler ska behöva dödas eller skadas innan demokratiska länder börjar inse att inget kommer att ändras förrän världens demokratier tvingar fram en förändring?

För det är så enkelt att ansvaret för detta eviga krigande hänger egentligen inte på Hamas – Hamas hade inte kunna överleva en enda vecka utan det massiva finansiella och diplomatiska skyddet de får via främst FN och EU, lett av Sverige.

Hamas består av rasistiska våldsverkare som fullt ut tror på könssegregering, etnisk rensning, antisemitism som regeringsform, indoktrinering samt psykisk misshandel av småbarn, politisk diktatur samt stöld som inkomstkälla.

Om omvärlden – läs FN och EU, lett av Sverige – inte gav dem finansiellt och diplomatiskt stöd, vare sig direkt eller indirekt genom UNRWA och andra förtäckta frontorganisationer för islamistiskt herravälde – skulle Hamas kollapsa. Omgående.

Ingen i regerande ställning på global nivå kan påstå att de inte förstår detta, då även ett 10-årigt barn förstår det.

vad är egentligen omvärldens skäl för sitt reflexmässiga, onyanserade och kontraproduktiva stöd för Hamas, och för Fatah, Palestinska myndigheten, PLO och allt vad de olika antidemokratiska, antisemitiska våldsorganisationer heter?

En förklaring kan förstås vara dold antisemitism. Men förmodligen är det egentliga skälet långt mer mondän än så: förmodligen är skälet att man efter så många år av medieindoktrinering helt enkelt är sjukligt beroende, psykologiskt besatt, av att reflexmässigt ge skydd så fort något händer som sätter araber, palestinier, muslimer eller islam i dålig dager, förtjänt eller ej. Ingen vill väl anklagas för ”islamofobi”…

Därtill finns ytterligare ett väsentligt skäl till att omvärlden agerar målvakt för att skydda antisemitiska islamistiska våldsorganisationer som Hamas: den ansenliga – och växande – andel muslimer som idag är en del av röstlängden i många europeiska och andra västländer. Västvärldens politiker är helt enkelt beroende av muslimska röster. Vad är väl ytterligare ett krig ”där nere”, med några arabiska och israeliska liv, i det ädla sammanhanget?

Därför kommer vi för alltid att se samma krig utspela sig mellan antisemiterna i Gaza/Ramallah och Israel. Ingen törs ändra på status quo.

Men vi måste se en grundlig ändring i status quo. För allas bästa. För araberna i Gaza så de kan befrias från Hamas kedjor och börja njuta av ett liv i säkerhet, välstånd och välmående, för israeler som kan leva ett liv i säkerhet, och för omvärlden som äntligen inte behöver donera miljarder varje år som omgående stjäls av Hamas och omsätts i vapen medan Gazaborna lider. Alla vinner.

I alla konflikter vinner man genom att vinna, medan motparten förlorar. Punkt slut. Det gäller fotbolls VM, det gäller Olympiska spelen, det gäller krig mellan nationer. En vinner, motparten förlorar och hela världen accepterar resultatet.

Alltså är det upp till Israel att ändra status quo, en gång för alla. Vad är det värsta som kan hända – fördömande från Margot Wallström? Det får man redan, alldeles oavsett fakta, sanning och sammanhang.

I det långa loppet är det faktiskt mer humant för alla inblandade med ett kort, oerhört intensivt men totalt, slutgiltigt krig som tar ut samtliga Hamasledare. Så att alla kan äntligen börja leva ett normalt liv.

Ett svenskt riksdagsparti som inte är på medmänsklighetens sida genom att stödja ett sådant agerande, det vill säga ett enda krig för att förhindra alla framtida krig och framtida lidande, är inte värt en enda röst. För om man röstar emot ett sådant förslag, röstar man istället på en fortsättning på status quo.

Det vill säga oändligt dödande, upprepade krig, och förlust för alla inblandade. Inte minst svenska skattebetalare som blöder pengar till rasistiska våldsorganisationer som Hamas och Socialdemokraternas ”kära systerparti” Fatah.