Ett ödesdigert val. Välj med omsorg och ställ ansvar!

I Sverige har vi på många sätt ett ödesdigert val den 9 september i år. Utan överdrift. Motsättningarna i samhället är många – och de är i mångt och mycket aktivt uppmuntrade och pådrivna av vissa ohederliga politiska aktivister tillhörande ett flertal av de partier som själva försatt landet i dess nuvarande situation. En situation […]