Ohederlig svensk politik del 1001

Det märks väl redan att det är valår i år, eller hur?
Redan för flera år sedan var vi många som varnade för alltför stor asyl- och annan obegränsad invandring från framför allt utomeuropeiska länder.
Nej, inte för att vi är rasister, utan därför att vi förstod något som våra skattebetalda politiker inte tycktes förstå: att utan fokuserad, framgångsrik integrering blir invandring en belastning – för såväl invandraren som värdsamhället.
Vi sade det eftersom vi visste, inte minst genom att studera de framgångsrika erfarenheter från bl a Australien och Israel, hur man hanterar invandring på bästa sätt: genom att satsa stenhårt på integrering. Och det gör man inte minst genom att ställa krav – samtidigt som man hjälper till.
Vi beskylldes för att vara rasister. Av exakt de politiker som idag står i kö för uttala sig i medierna med exakt samma ordalag som vi använde redan då. De orden har plötsligt blivit rumsrena – detta valår 2018.
Dessa politiker är inte rasister för det de säger idag. Och vi var inte rasister för det vi sade då. Vi sade det eftersom vi var ärliga och tänkte på allas bästa. Våra politiker upprepar idag det vi sade då för att de är oärliga och tänker på sitt omval.
Sveriges invandrings- och asylpolitik har kännetecknats av allt annat än integrering. Följden har varit stor mänsklig misär, höga kostnader, social segregering, överbelastad sjukvård, förakt mot livsviktig blåljuspersonal, rädsla, våld och en högst osäker framtid för såväl invandrarna som värdsamhället i det kaos som våra politiker skapat.
När nu det ena partiet efter det andra bekänner sig till någon slags offentlig tillnyktring, är det inte på grund av nya insikter om något de inte visste. De visste det redan då – men vi som påpekade det blev beskyllda för allt möjligt osmakligt.
Nej, våra politikers plötsliga aha-upplevelse grundar sig helt enkelt i att detta är 2018. Valår ni vet.
Det hade varit hedersamt om alla dessa politiker inte bara som nu anammar det vi sade då, utan offentligt och i klartext – helst också med arabisk undertext – bad svenska folket om ursäkt, i all synnerhet vi som beskylldes för rasism bara för att vi vill värna om de nyanländas bästa genom att understryka att invandring utan integrering är dömd att misslyckas.
Vi väntar på ursäkten. Om den uteblir, vänta inte på våra röster.