Bäddat för krig mellan Iran och Israel. Tack vare Barack Obama.

Läs om hur den före detta amerikanske presidenten Obama lade grunden för ett kommande storkrig med utgångspunkt i Mellanöstern. Denna gång med Iran som huvudaktör.
Det känns smått otroligt att det fortfarande finns tänkande människor som ännu hyllar Obama för hans utrikespolitik. Han må ha gjort underverk på hemmaplan, inte minst med tanke på hans försök att äntligen få till stånd en anständig sjukförsäkringspolitik för amerikanerna – även om till och med de planerna var kaosartade och behäftade med allvarliga fel, ändå är det tanken som räknas och för det ska ha ha en stor eloge.
Men vad gäller hans utrikespolitik, framför allt hans mjuka, för att inte säga pinsamt underdåniga, attityden gentemot världens mest brutala, rasistiska, kvinnofientliga och våldsförhärligande islamistiska skurkregimer – ja där är han utan motstycke världens mest katastrofala politiske ledare i modern tid.
Han har mot bättre vetande bäddat för de humanitära kriserna som följde i spåren av hans utrikespolitik i bland andra Egypten, Irak, Syrien, Libyen, Iran, Yemen – och i förlängningen hela Europa, som ju tvingats hantera en aldrig sinande ström av människor som flyr sina hemländer i såväl Mellanöstern som mellersta och norra Afrika. Inte nog med det, Obama har medvetet finansierat Irans aggression i hela regionen genom att helt plötsligt frigöra miljarder i infrusna finansiella medel, trots att han visste vad pengarna skulle användas till: militär upprustning. Civila i Iran, Irak, Kurdistan, Yemen, Saudiarabien, Syrien, Libanon, Turkiet, Israel och andra länder känner av Obamas oförklarliga frikostighet gentemot Iran.
Och nu hotar storkrig mellan Iran och Israel. Och ja, det blir inget lokalt bråk utan just storkrig, inte enbart mellan dessa två stater. För när det bryter ut krig dem emellan, tvingas omvärlden agera på endera sida.
Skurkstaterna för att få herravälde, den demokratiska världen för att överhuvudtaget överleva.
För detta fick Barack Obama Nobels Fredspris.
Och ändå är problemet inte Obama i sig, utan de många yrkesliberalerna – välavlönade västerlänningar som levde bekvämt och säkert, långt ifrån oroshärdarna – som satt runt köttgrytan under hans år vid makten; hans politiskt drivna och ofta ekonomiskt- och anseende-beroende talkörer som per automatik hyllade honom och skyddade honom från effekterna av hans katastrofala handlingar.
Det är effekterna av deras svek som tornar upp sig framför oss.