Vi är stolta, inte rädda

Till alla mina judiska vänner överallt i världen: g’mar chatima tova.
Till alla mina judiska vänner i Göteborg: låt varken nazistiska antisemiter, extremvänsterns antisemiter, anarkister eller islamister förhindra er – ikväll börjar Yom Kippur och imorgon fortsätter den hela dagen.
För den som brukar högtidlighålla Yom Kippur, betyder det böner i synagogan hela dagen.
Som stolta judar, men framför allt som stolta SVENSKA judar, ska vi fortsätta precis som vi alltid gjort. Vi vet att vi har samhällets stöd, dock inte extremisternas stöd oavsett vilken mörk håla dessa extremister kallar sin politiska, sociala eller spirituella hemvist.
Yom Kippur är dagen då vi gör en inventering av oss själva, både hur vi har varit under det gångna året och hur vi tänker förbättra oss själva inför det kommande.
För att kunna göra det följer vi våra traditioner och ber i synagogan, denna spirituella oas som inte är en tillflykt för oss judar i tid av oro och stress utan snarare en del av våra liv, sammanvävd med våra religiösa traditioner, vårt historiska arv, och vårt arbete för en bättre framtid – Tikkun Olam.
till var och en som brukar gå till synagogan ikväll och imorgon, på Yom Kippur, uppmanar jag er att göra precis som vanligt. Med ett litet extra vakande öga på vägen till och från, kanske, men var med stolthet där du brukar vara.
Som stolt svensk jude.
Oavsett vad mörkermänniskor som representerar hela den breda rasistiska skalan tycker.
G’mar chatima tova.