Rasisterna marscherar – myndigheterna ser lugnt på

Rasistiska NMR – Nordiska Moståndsrörelsen – har fått tillstånd att marschera på Göteborgs gator den 30 september i år. Den antisemitiska organisationens marschrutt går alldeles i närheten av Judiska församlingens synagoga.
Oroväckande nog så har den tillståndsförsedda rasistiska demonstrationen redan föregåtts av en olaglig marsch längs samma rutt, redan igår söndagen 17 september. Polisen tittade på, skyddade de olagliga demonstranterna från allmänheten och separerade allmänheten från rasisterna – men ingrep inte. Om detta var höjden på ordningsmaktens vilja vid en olaglig sammankomst, bävar man inför vad som komma skall vid rasisternas officiella marsch på Yom Kippur.
Det finns flera saker att anmärka i fallet om den officiella marschen.

  • För det första, NMR är en naziströrelse. Nazisterna var de som under Andra världskriget genomförde modern historias värsta etniska rensningar och påföljande utrotningsmord på just judar. Att dessa rasister ska få marschera i närheten av den judiska synagogan är ett slag i ansiktet på en av Sverige erkända minoriteter – Sveriges judar. Nazisterna står ju för utrotning av judar.
  • För det andra, datumet för rasisternas marsch är synnerligen illa valt: 30 september är Yom Kippur, judarnas Försoningsdagen. Den heligaste dagen för judarna, tillika en fastedag då man ber i synagogan hela dagen. Detta är inte endast en emotionell aspekt – under hela dagen kommer judar såväl unga som gamla, såväl ensamma vuxna som småbarnsfamiljer, att gå till och från synagogan. De ska inte behöva ta sig igenom och förbi skränande nazister vars hela väsen bygger på judeutrotning.
  • För det tredje, en ansenlig del av synagogsbesökarna på Yom Kippur är själva överlevare från Förintelsen – nazisternas industrialiserade mekanism för utrotning av judar. Sex miljoner av dessa överlevares mördade släktingar bär tyst vittnesmål om nazisternas vilja och kapacitet för judemord. Att medvetet tvinga dessa äldre överlevare att återuppleva dessa minnen år 2017 är riktigt kallsinnigt.
  • För det fjärde, Sverige är tacksamt nog fortfarande en demokrati med ett starkt skydd för fundamentala rättigheter såsom mötesfrihet, pressfrihet och demonstrationsfrihet. Dessa rättigheter garanteras alla oavsett religion, etnicitet, kön eller politisk hemvist, och det med rätta. Däremot är det ingen rättighet att en del av landets befolkning – medlemmar i NMR – garanteras rättigheter på bekostnad av en annan del av landets befolkning – den judiska minoriteten. Man kan naturligtvis ha synpunkter på den intellektuella nivån hos människor som stödjer NMR, men i Sverige är det inte olagligt att vara dum. Beklagligt, men inte olagligt.

Det är inte en emotionell utgångspunkt för stadens judar att vilja flytta på antingen datumet eller marschrutten för det antisemitska NMRs evenemang – det är en verklig rädsla för judiska individers säkerhet som formar detta ställningstagande. Marschens rutt eller datum bör alltså flyttas, av hänsyn till de tilltänkta offrens säkerhet. I all synnerhet då motdemonstranter kommer säkerligen att vilja störa NMR – alldeles vid synagogan.
Göteborgs judiska församling som organisation och dess medlemmar som individer har alltid haft varma, nära och professionella relationer med polisen. Vi har aldrig tvekat att kontakta polisen när vi haft anledning till oro, och polisens respons har alltid varit snabb, korrekt, tillmötesgående och ytterst professionell. Därför är det överraskande att våra farhågor inte hörsammas denna gång.
Polisens något kallsinninga svar denna gång har varit att man inte tar hänsyn till judarnas särskilt utsatta situation eller religiösa förehavanden såsom Yom Kippur, utan polisen säger sig ha valt rutten med tanke på att på bästa sätt kunna hantera NMRs planerade evenemang.
Det är ett svar som förbryllar.
Göteborgs judar ber inte polisen ändra planeringen av hänsyn till att vår religion utsatts för någon slags förolämpning, eller för att blidka våra upprörda känslor. Utan just för att nazistiska NMR utgör exakt samma hot mot judarna år 2017 som deras anfäder gjorde på 1930- och 40-talet. Vi judar kan vår historia, och vi har lärt oss ta hot på allvar. Göteborgspolisen har alltid tidigare förstått detta.
Det hade varit hedrande om de gjorde det i år också.