Archive for September, 2017

Vi är stolta, inte rädda

Fredag, September 29th, 2017

Till alla mina judiska vänner överallt i världen: g’mar chatima tova.

Till alla mina judiska vänner i Göteborg: låt varken nazistiska antisemiter, extremvänsterns antisemiter, anarkister eller islamister förhindra er – ikväll börjar Yom Kippur och imorgon fortsätter den hela dagen.

För den som brukar högtidlighålla Yom Kippur, betyder det böner i synagogan hela dagen.

Som stolta judar, men framför allt som stolta SVENSKA judar, ska vi fortsätta precis som vi alltid gjort. Vi vet att vi har samhällets stöd, dock inte extremisternas stöd oavsett vilken mörk håla dessa extremister kallar sin politiska, sociala eller spirituella hemvist.

Yom Kippur är dagen då vi gör en inventering av oss själva, både hur vi har varit under det gångna året och hur vi tänker förbättra oss själva inför det kommande.

För att kunna göra det följer vi våra traditioner och ber i synagogan, denna spirituella oas som inte är en tillflykt för oss judar i tid av oro och stress utan snarare en del av våra liv, sammanvävd med våra religiösa traditioner, vårt historiska arv, och vårt arbete för en bättre framtid – Tikkun Olam.

till var och en som brukar gå till synagogan ikväll och imorgon, på Yom Kippur, uppmanar jag er att göra precis som vanligt. Med ett litet extra vakande öga på vägen till och från, kanske, men var med stolthet där du brukar vara.

Som stolt svensk jude.

Oavsett vad mörkermänniskor som representerar hela den breda rasistiska skalan tycker.

G’mar chatima tova.

Svensk finansiering för mord på ytterligare tre israeler

Tisdag, September 26th, 2017

Den arabiska terrorvågen uppmuntrad av Mahmud Abbas fortsätter.

Idag avlivades ytterligare 3 israeler.

Mahmud Abbas och hans terroristgäng kan endast – ENDAST – överleva tack vare frikostig finansiering från den svenska regeringen.

Finansiering utan minsta krav på transparens, utan minsta krav på ett stopp för antisemitism, indoktrinering, våldsförhärligande eller terrorism.

Den svenska regeringens finansiering av terrorstyret i Ramallah och Gaza City kommer direkt från dina – ja DINA – skatteintäkter. Utan dina skatteintäkter, skulle massmördare som är anställda, indoktrinerade och uppmuntrade av Abbas och hans gelikar inte kunnat frikostigt belönas för sina massmord på judar.

Belöningar som betalas ut i form av livslånga ”pensioner” för terrorister som lyckas överleva sina dåd, eller som i detta fall när terroristen dödas, livslånga pensioner till terroristens efterlevande familj. Precis som din egen pension här hemma i Sverige, vars storlek varierar beroende på dina inkomster under ditt yrkesverksamma liv, varierar även terroristens livslånga pension/familjens efterlevandeskydd beroende på hur många judar terroristen har lyckats mörda. Ju fler mördade judar, desto högre svensk pension. Pensionen är, precis som i Sverige, sammanlänkat med yrkesprestanda…

I september nästa år är det riksdagsval i Sverige.

Tänk på detta när ni röstar.

Finns det något parti som klart och tydligt aviserar att det kommer att stoppa all finansieringen till Ramallah och Gaza tills det arabiska indoktrineringen och våldet upphör? Det partiet får min röst. Annars blankröstar jag.

Rasisterna marscherar – myndigheterna ser lugnt på

Måndag, September 18th, 2017

Rasistiska NMR – Nordiska Moståndsrörelsen – har fått tillstånd att marschera på Göteborgs gator den 30 september i år. Den antisemitiska organisationens marschrutt går alldeles i närheten av Judiska församlingens synagoga.

Oroväckande nog så har den tillståndsförsedda rasistiska demonstrationen redan föregåtts av en olaglig marsch längs samma rutt, redan igår söndagen 17 september. Polisen tittade på, skyddade de olagliga demonstranterna från allmänheten och separerade allmänheten från rasisterna – men ingrep inte. Om detta var höjden på ordningsmaktens vilja vid en olaglig sammankomst, bävar man inför vad som komma skall vid rasisternas officiella marsch på Yom Kippur.

Det finns flera saker att anmärka i fallet om den officiella marschen.

  • För det första, NMR är en naziströrelse. Nazisterna var de som under Andra världskriget genomförde modern historias värsta etniska rensningar och påföljande utrotningsmord på just judar. Att dessa rasister ska få marschera i närheten av den judiska synagogan är ett slag i ansiktet på en av Sverige erkända minoriteter – Sveriges judar. Nazisterna står ju för utrotning av judar.
  • För det andra, datumet för rasisternas marsch är synnerligen illa valt: 30 september är Yom Kippur, judarnas Försoningsdagen. Den heligaste dagen för judarna, tillika en fastedag då man ber i synagogan hela dagen. Detta är inte endast en emotionell aspekt – under hela dagen kommer judar såväl unga som gamla, såväl ensamma vuxna som småbarnsfamiljer, att gå till och från synagogan. De ska inte behöva ta sig igenom och förbi skränande nazister vars hela väsen bygger på judeutrotning.
  • För det tredje, en ansenlig del av synagogsbesökarna på Yom Kippur är själva överlevare från Förintelsen – nazisternas industrialiserade mekanism för utrotning av judar. Sex miljoner av dessa överlevares mördade släktingar bär tyst vittnesmål om nazisternas vilja och kapacitet för judemord. Att medvetet tvinga dessa äldre överlevare att återuppleva dessa minnen år 2017 är riktigt kallsinnigt.
  • För det fjärde, Sverige är tacksamt nog fortfarande en demokrati med ett starkt skydd för fundamentala rättigheter såsom mötesfrihet, pressfrihet och demonstrationsfrihet. Dessa rättigheter garanteras alla oavsett religion, etnicitet, kön eller politisk hemvist, och det med rätta. Däremot är det ingen rättighet att en del av landets befolkning – medlemmar i NMR – garanteras rättigheter på bekostnad av en annan del av landets befolkning – den judiska minoriteten. Man kan naturligtvis ha synpunkter på den intellektuella nivån hos människor som stödjer NMR, men i Sverige är det inte olagligt att vara dum. Beklagligt, men inte olagligt.

Det är inte en emotionell utgångspunkt för stadens judar att vilja flytta på antingen datumet eller marschrutten för det antisemitska NMRs evenemang – det är en verklig rädsla för judiska individers säkerhet som formar detta ställningstagande. Marschens rutt eller datum bör alltså flyttas, av hänsyn till de tilltänkta offrens säkerhet. I all synnerhet då motdemonstranter kommer säkerligen att vilja störa NMR – alldeles vid synagogan.

Göteborgs judiska församling som organisation och dess medlemmar som individer har alltid haft varma, nära och professionella relationer med polisen. Vi har aldrig tvekat att kontakta polisen när vi haft anledning till oro, och polisens respons har alltid varit snabb, korrekt, tillmötesgående och ytterst professionell. Därför är det överraskande att våra farhågor inte hörsammas denna gång.

Polisens något kallsinninga svar denna gång har varit att man inte tar hänsyn till judarnas särskilt utsatta situation eller religiösa förehavanden såsom Yom Kippur, utan polisen säger sig ha valt rutten med tanke på att på bästa sätt kunna hantera NMRs planerade evenemang.

Det är ett svar som förbryllar.

Göteborgs judar ber inte polisen ändra planeringen av hänsyn till att vår religion utsatts för någon slags förolämpning, eller för att blidka våra upprörda känslor. Utan just för att nazistiska NMR utgör exakt samma hot mot judarna år 2017 som deras anfäder gjorde på 1930- och 40-talet. Vi judar kan vår historia, och vi har lärt oss ta hot på allvar. Göteborgspolisen har alltid tidigare förstått detta.

Det hade varit hedrande om de gjorde det i år också.