Archive for November, 2016

Bränderna som galvaniserade hela den civiliserade världen. Förutom Sverige.

Lördag, November 26th, 2016

Shabbat shalom från Israel.

A forest fire spreads near the settlement of Nataf (Photo: Rami Harel)

Våra brandsoldater kommer inte att få någon shabbatvila eftersom de islamistiska mordbrännarna arbetar oförtrutet.

Våra soldater kommer inte heller att få någon shabbatvila eftersom de är fullt sysselsatta med att rädda livet på civila vars hem hotas av bränderna.

Våra poliser kommer ej heller att få någon shabbatvila eftersom de har händerna fulla med att skydda övergivna, brandskadade hus från att plundras av de islamistiska mordbrännarna.

Vår flygplatspersonal kommer inte att få någon shabbatvila eftersom de har ett digert arbete med att koordinera flygplan som kommer till Israels undsättning från bland andra Storbritannien, USA, Ryssland, Ukraina, Turkiet, Egypten, Jordanien, Cypern, Grekland – men inte Sverige.

Våra läkare och sjuksköterskor kommer ej heller att få någon shabbatvila eftersom de måste hantera alla de patienter som fått flyttas från brandskadade sjukhus till deras sjukhus, plus förstås alla de civila, främst äldre och unga barn, som rökskadats i mordbrandsterrorn.

Och det israeliska folket – såväl judar som kristna som druser som muslimer – kommer inte att få någon shabbatvila eftersom hela landet är fullt sysselsatt med att öppna sina hem och matförråd till dem som blivit hemlösa till följd av mordbränderna.

Och i allt detta, då till och med länder som har ansträngda relationer med Israel har uttryckt empati för Israels folk och erbjudit hjälp av alla slag, har det politiska och mediala Sverige varit tyst. De muslimska Azerbaidjan, Egypten, Turkiet, Jordanien, till och med den rasistiska, hatfulla Palestinska Myndigheten, har alla omgående bidragit med eldbekämpningsresurser – miljökatastrofen orsakade av de muslimska mordbrännarna i Israel är ju lika kännbar för dem som för Israel så det verkade helt naturligt att bidra med antingen fysisk hjälp eller åtminstone sympatiyttringar.

Inget dock från Sverige.

Bränderna kommer att släckas, skogsmarken kommer att självläka och bostäder kommer att byggas upp igen.

Men det officiella Sveriges empatilöshet kommer inte att kunna läka. Till det finns det vare sig vilja eller kunskap. Den svenska empatilösheten, ja till och med motviljan, är total när det gäller den judiska staten Israel och ENBART den judiska staten Israel.

Ett skammens tid för det officiella och mediala Sverige.

Shabbat shalom från Israel.