Archive for September, 2016

Röd-Blå Blindhet Visavi Israel Tar Sig Absurda Former

Måndag, September 19th, 2016

Sju attacker utförda av arabiska terrorister mot israeliska poliser och militärer på bara 3 dagar.

I vilket annat land, i vilka som helst andra sammanhang, hade detta benämnts som krig.

I fallet Israel ser dock omvärlden till att alltid bakbinda den israeliska demokratin till gagn för arabisk terrorism i det fåfänga hoppet att denna terrorism stannar i Israel och inte exporteras utomlands. Till Sverige, till exempel.

Dagens första terrorattack skördade tre offer – terroristen samt två poliser som alla är svårt skadade.

Men det svenska röd-blåa SocialModerata Samlingspartiet lett av Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra har fortfarande inget att säga om det. Löfven är upptagen med att motarbeta svenska pensionärer, medan Kinberg Batra är upptagen med att agera Margot Wallströms sändebud i Mellanöstern. Observera att Wallström och Kinberg Batra inte tillhör samma politiska parti men ändå tycks samarbeta bättre än Kinberg Batra gör med sina kollegor i den icke-socialistiska Alliansen.

Det enda Löfven och Kinberg Batra kan säga, och det till leda, är att svenska pensionärer måste avstå från ännu mer av sina pensioner, och övriga ska arbeta ännu fler år, samt gå i pension ännu senare i livet, för att ekonomiskt underhålla det ”Palestina” som terroristerna vill skapa.

Ett ”Palestina” inte bredvid Israel, utan istället byggt på ruinerna av Israel, efter en framgångsrik och total etnisk rensning av landets samtliga judar. Allt i enlighet med det framgångsrika recept från den etniska rensningen av judarna från de judiska provinserna Judéen och Samarien inklusive Östra Jerusalem och Hebron mellan 1948 och 1967.

Ett ”Palestina” där knivattacker, bilattacker, bombattacker, skjutvapenattacker, blir vardagshändelser.

Detta är resultatet när man i svensk regeringsförklaring och på besök i området endast kritiserar Israel och samtidigt uppmuntrar de palestinska terroristerna via såväl diplomatiskt som ekonomiskt stöd.

Och nu ser vi hur dessa attityder – den fullkomligt avsaknaden av respekt för blåljuspersonal – numera även infekterat det svenska samhället. Regelrätta krig mot poliser, brandkår, ambulanspersonal. Importerat från det älskade – och aldrig kritiserade – ”Palestina”. Ett ”Palestina” där ord som ”korruption”, ”transparens”, ”ansvar” och ”ömsesidighet” inte får nämnas. Varken av regimens egen befolkning eller av de västländer som så frikostigt tar skattemedel från sina egna medborgare för att tvångsmata det ständigt hungriga ”Palestina”.

Fråga: hur mycket är svenska folket berett att avstå från för att tillmötesgå Löfven-Kinberg Batras vurm för ”Palestina”, och hur ointelligent får man lov att vara att man verkligen tror att det går bra att stödja sådan samhällsomstörtande verksamhet i Israel utan att det även importeras hit och infekterar vårt svenska samhälle?

Ett politiskt parti kan naturligtvis ledas av människor som inte har folkets stöd. Men det kan aldrig ledas av människor som inte har folkets respekt.

Förutom i Sverige…

The Hart Trilogy – bokpresentationer och boksigneringar nu också i Sverige

Tisdag, September 13th, 2016

Under oktober bjuder Judiska Läsesällskapet in författaren Ilya Meyer att prata om sin trilogi, tre politiska thrillers i ”Hart-Trilogin”.

Första boken i trilogin, ”Bridges Going Nowhere” är en thriller där aktionen börjar i Samarien och sedan Israel, innan händelserna flyttas till ett höstlikt Göteborg på den svenska västkusten, där det mesta utspelar sig.

Möt Adan Hamati och Haydar Murad, palestinska terrorister – eller frihetskämpar beroende på din personliga politiska övertygelse. Möt också Amira Hart och Benny Hart, israeliska syskon som arbetar i två parallella säkerhetstjänster. Samt Marita Ohlsson och Samira Hersi, två svenskor med väldigt olika bakgrund.

Aktionen, som alltid sjuder under ytan, exploderar då och då med oförutsägbart våld.

Denna första boken i trilogin är medvetet mjuk. Eftersom meningen var att de tre böckerna skulle läsas en efter en i en serie för att forma ett slags kognitiv resa. En resa som tar läsaren från en nästan naiv början via en fartfylld mellanakt till den mörka, nästa apokalyptiska, avslutningen i tredje boken och en lägesbeskrivning av Sverige som jag hade skrivit färdigt redan för sex år sedan – medan jag fortfarande höll på att skriva första boken och innan andra boken ens nådde planeringsstadiet. När du har läst färdigt den tredje boken och jämför publiceringsdatum med nyheterna som rapporterades i medierna EFTER utgivningen av samtliga tre böcker förstår du exakt vad jag menar.

–x–

Trilogins andra bok, ”The Threat Beneath”, är precis lika hotfullt som det låter. Också en politisk thriller, med fartfylld aktion men ändå med djup och högst aktuell analys av vad det är som driver Sveriges egendomliga, ofta avundsjuka, mestadels aggressiv men ändå överraskande symbiotisk relation med den judiska staten Israel.

När jag var nästan färdig med andra boken fick jag skriva om stora delar av storyn. Eftersom mycket av den fiktion jag hade skrivit började plötsligt – och tragiskt – rapporteras i medierna som dagsaktuella nyheter. Främst terroristattackerna i Köpenhamn respektive Paris. Verkligheten överträffade fantasin på ett sätt som gjorde att jag absolut inte vill skriva färdigt boken enligt det planerade konceptet. Istället skrev jag om ungefär 30 procent av innehållet så att det inte såg ut som om jag försökte göra billig fiktion av allt för dyrbar förlust av oskyldiga människors liv.

–x–

Tredje boken, ”From The Shadows”, utspelar sig i såväl Israel som på den svenska västkusten – och de mörka resvägarna däremellan.

Boken är en utpräglad aktionsthriller som länkar ihop Mellanösterns svåra konflikter med det nya Sverige som håller på att växa fram – en födelseprocess som inte alltid sker så smärtfritt som man skulle kunna önska.

Här återknyter du bekantskap med Samira Hersi och Marita Ohlsson, två svenskor med väldigt olika bakgrund som arbetar inom olika grenar av den svenska säkerhetstjänsten. Du knyter också åter kontakt med Amira Hart och hennes yngre bror Benny Hart, israeler som arbetar i två parallella säkerhetstjänster. Och du ser hur islamismens utbredning i det nya Sverige inte alltid är en välkommen företeelse – framför allt inte bland landets många flyktingar från oroshärdar i den muslimska världen. ”From The Shadows” är en berättelse med många – och överraskande – bottnar och ett överraskande avslut på trilogin.

–x–

Läs gärna alla tre böcker – de finns endast på engelska, och kan beställas från Amazon.com genom att trycka på länkarna ovan. De finns också att köpa via andra internetbokhandlare. Både som pocket och som e-bok (för Kindle och andra e-bokläsare). Och de kan beställas till rabatterat pris från mig.

Glöm inte att skriva en recension både på Amazon och på min Facebook-sida så jag vet vad du tyckte om böckerna!

Samtliga intäkter från bokförsäljningen går oavkortade till ALYN-barnsjukhuset i Jerusalem. Donationen går via sjukhusets Wheels of Love-evenemang, ett cykellopp med ändamål att samla in pengar till sjukhuset.