Archive for April, 2016

Utebliven kritik bygger ett segregerat samhälle

Fredag, April 29th, 2016

Läs den utmärkta artikel i Sydsvenskan av Pernilla Ouis. Det handlar om den konsekvent uteblivna kritiken av fanatiska muslimer i Sverige.

Precis så är det.

Det segregerade samhället som vi tyvärr numera fått är inte ett resultat av att svenskar inte tycker om muslimska invandrare.

Det är ett resultat av att svenska medier och politiker konsekvent vägrat att underställa muslimska invandrare exakt samma krav som alla andra.

Att särbehandla samhällsgrupper utifrån etnicitet/religion är rasism. Kanske ett slags välmenande rasism, men rasism icke desto mindre. Och ett rasism med samma förödande resultat som den mest brutala former av öppen rasåtskillnad.

När det gäller rasism, är det inte avsikterna som räknas utan resultaten. Och resultaten är exakt likadana: segregering. Ett segregerat samhälle där vakuumet som lämnas av rädda och okunniga politiker och medier snabbt fylls av människor med dunkla motiv.

Islamisterna bland våra invandrare har tacksamt kapitaliserat på denna svaghet. Med vissa politikers och mediers ibland tysta, ofta aktiva, medgivande.

Slutresultatet är ett segregerat samhälle – men ett segregerat samhälle framkallat av islamister med ett rasistiskt, elitiskt perspektiv där medmänsklighet inte ryms.

Att inte våga kritisera ett samhällsgrupp just på grund av dess etnicitet/religion är alltid dömt att misslyckas. Visst är det våra oerhört svaga, principlösa politikers och mediers fel att de konsekvent vägrat utöva denna kritik – men de har faktiskt skrämts till tystnad av islamisterna.

Och där har vi adressen för vår kritik. De moderata muslimska samfunden som under en följd av år inte velat eller vågat öppet särskilja sig själva från islamisterna, extremisterna. Resultatet är att hela samhällsgrupper ställs utanför.

grund av utebliven kritik.

Kommer våra politiker och medier att dra lärdom av detta, ge det nödvändiga stödet till de muslimska samfunden och ta initiativet genom att såväl stödja de moderata krafterna och starkt kritisera fanatikerna? De moderata muslimska samfunden måste få se i praktiken att de får samhällets stöd, annars kommer de aldrig att våga ta fajten själva.

Det är upp till samhället – våra politiker och medier.

Och det hela börjar med rätten att utöva kritik. Inte på hela samhällsgrupper utan på dem som förtjänar det.

Öppet. Utan rädsla. Fullt beredd på de eventuella konfrontationer som kanske följer – och lika fullt övertygade om att de konfrontationer måste vinnas av det demokratiska samhället.

För det öppna samhällets demokratiska värderingar. Värderingar som utan åtskillnad, utan segregering, måste få tillämpas på alla i samhället.

Miljöpartiet: hopplösa klåpare eller målmedvetna ideologer?

Onsdag, April 20th, 2016

En stilla tanke i dessa tider av makaber underhållning levererad av Miljöpartiet:

Många analytiker säger – förmodligen med rätta – att Miljöpartiet inte har förstått något om antisemitism.

De har nog helt rätt – MP har inte förstått ens det allra minsta om antisemitism.

Men tänk om MP faktiskt HAR förstått allt om antisemitism?

Tänk om MP inte begår klavertramp efter klavertramp för att partiet består av en hoper idioter med ytterst begränsad tankeförmåga, det vill säga inte bara alkoholister och riksdagsledamöter som påstår att de har förvärvsarbetat sedan de var 12 år. Utan tänk om partiet istället till största del består av fokuserade, dedikerade och målmedvetna ideologer med en kristallklar agenda?

Tänk om partiets inställning är helt enkelt ”går det så går det – under ett enda år svalde Sverige utan större protest uppemot 200,000 migranter från mestadels muslimska länder, utan närmare identitetskontroll. Kanske Sverige också sväljer att vi är ett politiskt parti som vilket annat, ett parti som vill Sveriges bästa. Trots att vi går någon annans ärende”.

Vems ärende?

Tja – vi får väl räkna den höga proportion islamister som tycks sälla sig till detta fanatiska, våldsförhärligande och terrorismstödjande parti. Och de våldsmän och enväldshärskare som partiet visar en förkärlek för: Gaddafi, Abbas, Arafat, Erdogan, Nasrallah, Meshaal, Haniyeh, Barghouti. Mönstret är lika tydligt som det är bekymmersamt.

Och nej, trots att det i vår upplysta samhälle är rätt pinsamt att behöva skydda sig varenda gång man nämner något som innehåller bokstäverna I S L A samt M i nämnda ordning: min ståndpunkt är inte baserad på någon uppdiktad antipati mot religionen islam eller dess utövare, muslimer.

Min antipati – som även tycks delas av en stor majoritet bland svenska folket, i all synnerhet många svenska muslimer som har flytt islamistisk shariaterror – är riktad helt och hållet mot de våldsamma, demokratiföraktande, kvinnofientliga, antisemitiska, antikristna och förljugna fanatikerna som opponerar sig mot demokratins spelregler och den demokratiska världens kärnvärderingar.

Islamisterna, helt enkelt. Såväl shia som sunni.

Islamisternas favorittillhåll år 2016 verkar vara Miljöpartiet. Dags därför att rensa ut fanatikerna från partiet.

Med risk då att MP hamnar under riksdagsspärren. Alternativet är att partiet fortlever långt under anständighetsspärren.

”The Hart Trilogy” – nu har alla tre böcker publicerats

Måndag, April 11th, 2016

Jag har mer än 30 års erfarenhet av Mellanösterndebatten och har baserat händelserna i den aktionspackade thrillerserien ”The Hart Trilogy” på min djupa insikt i de palestinsk-arabiska, israeliska och svenska säkerhetslägena.

Tillsammans bildar trilogin en serie fartfyllda deckare med en tydlig politisk vinkling. Böckerna inramas av den aldrig sinande konflikten i Mellanöstern mellan den judiska staten Israel och dess muslimska grannar – med det avlägsna Sveriges benägna hjälp till alla inblandade …

Första boken i trilogin, ”Bridges Going Nowhere” är en thriller där aktionen börjar i Samarien och sedan Israel, innan händelserna flyttas till ett höstlikt Göteborg på den svenska västkusten, där det mesta utspelar sig.

Möt Adan Hamati och Haydar Murad, palestinska terrorister – eller frihetskämpar beroende på din personliga politiska övertygelse. Möt också Amira Hart och Benny Hart, israeliska syskon som arbetar i två parallella säkerhetstjänster. Samt Marita Ohlsson och Samira Hersi, två svenskor med väldigt olika bakgrund.

Aktionen, som alltid sjuder under ytan, exploderar då och då med oförutsägbart våld.

Denna första boken i trilogin är medvetet mjuk. Eftersom meningen var att de tre böckerna skulle läsas en efter en i en serie för att forma ett slags kognitiv resa. En resa som tar läsaren från en nästan naiv början via en fartfylld mellanakt till den mörka, nästa apokalyptiska, avslutningen i tredje boken och en lägesbeskrivning av Sverige som jag hade skrivit färdigt redan för fyra år sedan – medan jag fortfarande höll på att skriva första boken och innan andra boken ens nådde planeringsstadiet. När du har läst färdigt den tredje boken och jämför publiceringsdatum med nyheterna som rapporterades i medierna EFTER utgivningen av samtliga tre böcker förstår du exakt vad jag menar.

–x–

Trilogins andra bok, ”The Threat Beneath”, är precis lika hotfullt som det låter. Också en politisk thriller, med fartfylld aktion men ändå med djup och högst aktuell analys av vad det är som driver Sveriges egendomliga, ofta avundsjuka, mestadels aggressiv men ändå överraskande symbiotisk relation med den judiska staten Israel.

När jag var nästan färdig med andra boken fick jag skriva om stora delar av storyn. Eftersom mycket av den fiktion jag hade skrivit började plötsligt – och tragiskt – rapporteras i medierna som dagsaktuella nyheter. Främst terroristattackerna i Köpenhamn respektive Paris. Verkligheten överträffade fantasin på ett sätt som gjorde att jag absolut inte vill skriva färdigt boken enligt det planerade konceptet. Istället skrev jag om ungefär 30 procent av innehållet så att det inte såg ut som om jag försökte göra billig fiktion av allt för dyrbart förlust av oskyldiga människors liv.

–x--

Tredje boken, ”From The Shadows”, utspelar sig i såväl Israel som på den svenska västkusten – och de mörka resvägarna däremellan.

Boken är en utpräglad aktionsthriller som länkar ihop Mellanösterns svåra konflikter med det nya Sverige som håller på att växa fram – en födelseprocess som inte alltid sker så smärtfritt som man skulle kunna önska.

Här återknyter du bekantskap med Samira Hersi och Marita Ohlsson, två svenskor med väldigt olika bakgrund som arbetar inom olika grenar av den svenska säkerhetstjänsten. Du knyter också åter kontakt med Amira Hart och hennes yngre bror Benny Hart, israeler som arbetar i två parallella säkerhetstjänster. Och du ser hur islamismens utbredning i det nya Sverige inte alltid är en välkommen företeelse – framför allt inte bland landets många flyktingar från oroshärdar i den muslimska världen. “From The Shadows” är en berättelse med många – och överraskande – bottnar och ett överraskande avslut på trilogin.

–x–

Läs gärna alla tre böcker – de finns endast på engelska, och kan beställas från Amazon.com genom att trycka på länkarna ovan. De finns också att köpa via andra internetbokhandlare. Både som pocket och som e-bok (för Kindle och andra e-bokläsare).

Glöm inte att skriva en recension både på Amazon och på min Facebook-sida så jag vet vad du tyckte om böckerna!