Utebliven kritik bygger ett segregerat samhälle

Läs den utmärkta artikel i Sydsvenskan av Pernilla Ouis. Det handlar om den konsekvent uteblivna kritiken av fanatiska muslimer i Sverige. Precis så är det. Det segregerade samhället som vi tyvärr numera fått är inte ett resultat av att svenskar inte tycker om muslimska invandrare. Det är ett resultat av att svenska medier och politiker […]

Miljöpartiet: hopplösa klåpare eller målmedvetna ideologer?

En stilla tanke i dessa tider av makaber underhållning levererad av Miljöpartiet: Många analytiker säger – förmodligen med rätta – att Miljöpartiet inte har förstått något om antisemitism. De har nog helt rätt – MP har inte förstått ens det allra minsta om antisemitism. Men tänk om MP faktiskt HAR förstått allt om antisemitism? Tänk […]

"The Hart Trilogy" – nu har alla tre böcker publicerats

Jag har mer än 30 års erfarenhet av Mellanösterndebatten och har baserat händelserna i den aktionspackade thrillerserien ”The Hart Trilogy” på min djupa insikt i de palestinsk-arabiska, israeliska och svenska säkerhetslägena. Tillsammans bildar trilogin en serie fartfyllda deckare med en tydlig politisk vinkling. Böckerna inramas av den aldrig sinande konflikten i Mellanöstern mellan den judiska […]