Archive for September, 2015

Sverige finansierar massiv korruption med skattemedel

Torsdag, September 10th, 2015

Tänk på följande och agera sedan för att Sverige slutar ALL finansiering av palestinska myndigheten (PA), såväl direkt som indirekt.

Under de gångna 20 åren har PA fått över 30 miljarder dollar (ja, du läste rätt, MILJARDER, inte miljoner) i finansiell hjälp.

Ändå säger PA att de flesta palestinier lever kvar i ”misär” i ”flyktingläger” – 67 år efter deras misslyckade första krig mot den judiska staten Israel.

Men nu kommer den intressanta delen:
30 miljarder dollar är ungefär 6 gånger MER än Marshallplanen, den ekonomiska hjälpinsatsen som USA iscensatt för att Europa skulle resa sig ur askan efter nazisternas framfart under Andra världskriget.

Med Marshallplanens hjälp (och de berörda ländernas beslutsamhet att ge sina befolkningar en bättre framtid), var flyktingläger borta i Europa inom fem år.

När Israel återföddes 1948 som oberoende stat i delar av sitt forna hemland fanns även där flyktingläger till att börja med: för såväl europeiska judar, de kvarlevande trasorna som överlevde Hitlers utrotningsförsök, och för judar från arabländerna – alla 850 000 judar från arabländerna som slängdes ut från sina hem efter sekler i dessa arabländer.

Men även i Israel avvecklades flyktinglägren redan inom 15-20 år – de sista ”maaborot” i Haifas norra utkant där min pappa bodde tömdes redan 1970-1973.

Och Israel fick inga pengar från Marshallplanen, ej heller från FN, ej heller från EG/EU.

hur kommer det sig att 4-5 miljoner palestinier efter 30 miljarder dollar och 67 år inte kan åstadkomma det som 150 miljoner européer med en sjättedel av penningsumman kunde åstadkomma på blott fem år? Och som Israel självt, ensamt, åstadkom på mindre än 20 år utan några som helst pengar från det internationella samfundet?

Fråga: Kommer du, när du läst färdigt denna text och sett på denna video, att nicka allvarligt men gå vidare med att titta på fotbollen eller läsa din bok eller luta dig tillbaka i soffan med en kopp kaffe?

Eller kommer du att göra ditt allra, allra yttersta för att tvinga den icke-funktionella svenska regeringen att avsluta sitt vurmande för palestinierna?

Ett vurmande som har kostat det internationella samfundet – dig och mig – hiskeliga, helt ofattbara, summor hittills och som annars kommer att kosta oss ännu mer i framtiden, utan någon ändring i sikte.

För ett är säkert: ingen svensk regering kommer självmant att ändra på detta makabra spel med våra pengar.

Om inte vi, väljarna och skattebetalarna, tvingar regeringen att agera.

Regeringen är trots allt vårt verktyg, inte tvärt om. Om du som läser detta är nöjd med status quo, fint. Men om du inte är det, är det DITT ansvar att tvinga din – vår – regering att agera.

Jag vill att mina svenska skatteintäkter går till människor som gör sig förtjänta av min hjälp, både här hemma och utomlands. Jag vill däremot inte att mina pengar skänks till människor som har satt i system att förskingra mer pengar än de flesta utvecklingsländer har som BNP.

Är du med mig? Eller föredrar du att fortsätta leva utan fungerande demokrati?

Historielösheten hos Göteborgs Stads kulturförvaltning

Tisdag, September 1st, 2015

Göteborgs Stads kulturförvaltning har för avsikt att förgifta en hel generation Göteborgsskolelever med rå propaganda föreställande de palestinska terroristernas syn på sin självpåtagna konflikt mot judiska civila.
här motiverar Göteborgs Stads kulturförvaltning sitt förkastliga beslut:

”Uppdraget för Skolbio Göteborg utgår från FN:s deklaration om barnens rättigheter som slår fast att alla barn har rätt till yttrandefrihet. Barn skall ”oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.”
Yttrandefriheten, och information från olika sidor i konflikter, är alltså en av grundstenarna för verksamheten och ämnen som man alltid arbetar med.
Under Skolbions 20 år har filmer som exempelvis ”Schindlers list”, ”Natt och Dimma”, ”The Pianist” med flera, som alla på olika sätt beskriver förintelsens (sic) verkningar, funnits på repertoaren. Det är en referensgrupp av lärare från hela Göteborg som väljer ut filmerna så att de ska passa samtliga åldersgrupper.
”Även de döda har ett namn” kommer inte att strykas från Skolbions visningar.”

Vi kan för tillfället ignorera det faktum att en direktör som ansvarar för Göteborgs skolelevers kulturarv inte kan särskilja mellan begreppen förintelsen och Förintelsen – eller det kanske rent av var ett medvetet förringande.

Min tanke är då följande:

Förvaltningsdirektören borde redovisa vilka filmer Göteborgs Stads kulturförvaltning visat, ”under Skolbions 20 år”, som visar på de israeliska civilas, framför allt israeliska skolbarns, umbäranden direkt orsakade av palestinsk terror i form av knivattacker mot skolbarn och till och med spädbarn, bomber mot skolor och daghem, missiler mot ungdomsgårdar, granater samt raketer avfyrade mot skolbussar i Israel. Allt detta har hänt, det finns hur mycket filmat material som helst att tillgå. Allt i enlighet med Kulturförvaltningens uttalande att ”Yttrandefriheten, och information från olika sidor i konflikter, är alltså en av grundstenarna för verksamheten och ämnen som man alltid arbetar med”.

Kom ihåg: OLIKA SIDOR I KONFLIKTER…

Göteborgs Stads kulturförvaltning kan inte avfärda kritik mot denna grova palestinsk propaganda som utgörs av filmen ”Även de döda har ett namn” genom att friskriva sig för att man tidigare visat en film om judiska umbäranden på en annan kontinent (Europa), under en helt annan sekel (för 70 år sedan) orsakade av helt andra brutala människor (nazisterna).

Kulturförvaltningens försök till moralisk ekvivalens på detta sätt är sjukt och visar på inte bara pinsam nutidshistorielöshet utan faktiskt också på en lömsk beslutsamhet att bedriva en medveten anti-israelisk policy. Med avsikt att medvetet färga en hel generation svenska skolbarns uppfattningar innan de ens når vuxen ålder och har förmågan att sålla fakta från rena lögner förpackade som ”information”.

Ensidig ”information”. Som får står oemotsagd. Som medveten policy. Medan kritik mot detta otyg avfärdas.

I Göteborg har tydligen begrepp som ‘yttrandefrihet’ och ‘barnens rättigheter’ olika innebörd beroende på byråkraternas personliga tyckanden.