Archive for Augusti, 2015

Svensk naivitet underblåser segregering

Måndag, Augusti 31st, 2015

Lite tankar om detta med reglerade särskilda badtider för kvinnor.

Särskilda badtider i ett Sverige som tydligt och lagenligt håller isär stat och religion.

Eftersom vi vet att det inte handlar om ”kvinnor” utan om ”endast kvinnor som tillhör en enda religion” och ingen annan.

Det handlar om segregering, med andra ord, i ett samhälle som redan lider av utanförskap, segregering, diskriminering och, faktiskt, tilltagande rasism.

En rasism som inte är medfött utan en rasism som medvetet uppmuntras av våra politiker och medier i tron om att de gör något gott. Hur naiv, till och med blind, man måste vara för att tro det.

Om det är OK att vi nu tillåter segregering av människor utifrån kön när det gäller simning i ett med offentligt medel finansierat bad, är det också ok med segregering av människor utifrån kön när det gäller att erbjuda jobb?

Får vi nu också segregera utifrån hudfärg när vi väljer vilka som får bo i en lägenhet i våra offentligt finansierade allmännyttiga bostadshus?
Är det också acceptabelt att segregera utifrån religion när det gäller vilka barn vi släpper in i våra (också skattefinansierade) skolor?

Skall all denna sorts diskriminering nu tillåtas? Eller ska vi som har äran att bo i Sverige, oavsett varifrån vi en gång i tiden kom (jag föddes i Indien), endast acceptera diskriminering till förmån för dem som tillhör en specifik religion, islam, och ingen annan?

Om diskriminering endast ska tillåtas, till och med uppmuntras, till förmån för muslimer och ingen annan, har vi nu inte byggt upp ett i grunden segregerat samhället – som vi sedan med ofattbar idioti beklagar eftersom detta samhälle ”av outgrundlig anledning plötsligt” tycks bli allt mer segregerat?

Jag skriver följande långsamt så att våra politiker och medier har möjlighet att hänga med i tankeutvecklingen:
Att diskriminera mot eller för en särskild grupp på bekostnad av andra samhällsgrupper brukar kallas för just diskriminering. Och segregering.
Det är inte ett sätt att visa respekt, det är ett sätt att cementera utanförskap.

Och man använder offentliga medel för att göra det.

Utanförskap leder till att minoriteter känner att de inte är en del av det stora samhället, samhället som ändå har gett dem allt. Med sådan utanförskap i ryggen hittar de på annat som cementerar segregeringen, utanförskapet, deras känsla av överlägsenhet gentemot ett värdsamhälle som anses vara otillräcklig.

Och DET leder raka vägen till IS, till rasism mot värdsamhällets ursprungsbefolkning, till att man ser ner på människor med annan religion.

Sverige uppmuntrar utanförskap – och sedan spenderar miljarder på att bekämpa utanförskap.

Ur våra skatteintäkter. Våra pensionsbesparingar.

Dags kanske för nya politiska grepp, på nationell nivå?