Archive for Oktober, 2014

Vem talar sanning: palestiniernas officiella logo, eller deras officiella uttalanden?

Fredag, Oktober 10th, 2014

För båda kan inte vara sanna – därtill finns ingen möjlighet inom de kända begreppen för logik. Eller sanning.

Man hör ofta i Västvärlden och bland Palestinavännerna att slutmålet för den av palestinierna förkastade ”fredsprocessen” är

(1) ”två stater för två folk”, två stater som alltså
(2) ”lever sida vid sida i fred” och
(3) ”inom erkända gränser”.

Men inget av ovanstående stämmer alls med de palestinska arabernas uttalade vilja, eller hur?

Märkligt nog har man inför förhandlingen om ett framtida Palestina exkluderat de 77 procent av Mandatet Palestina som REDAN hyvlades av för att bygga det etniskt rensade (judenfrei) Palestina 1 (idag kallad Jordanien).

Nu förhandlar man (via bland annat 14 000 raketer avfyrade från Gaza mot civila mål i Israel) om byggandet av Palestina 2 i Gaza samt Palestina 3 på Västbanken (dvs de judiska provinserna Judéen & Samarien).

Palestinavännerna i Västvärlden säger att erkännandet av Palestina är ett sätt att uppmuntra båda parter att förhandla.

Den palestinska sidan representeras av en koalitionsregering bestående av Hamas och Fatah.

Titta på deras respektive officiella symboler:

Fatahs symbol. Fatah är ett av partierna i de palestinska arabernas koalitionsregering

Hamassymbol. Fatah är ett av partierna i de palestinska arabernas koalitionsregering

Titta noga på kartan i dessa båda officiella logotyper som representerar de palestinska regeringspartiernas framtida vision av Palestina. Och kom ihåg att detta handlar om regeringspartier i en nationell koalition, för byggandet av vad Västvärlden envisas med att kalla en ”fredlig grannstat” till Israel.

Peka nu ut var Israel finns på denna karta (kom ihåg att Västvärlden hela tiden bedyrar att dess mål är två stater inom erkända gränser som lever sida vid sida i fred).

Ser det speciellt fredligt ut med en karta där Israel har demolerats och ersatts av ”Palestina”?

Ser det verkligen ut som om det är TVÅ stater som lever sida vid sida, eller att bara EN stat finns kvar, på bekostnad av den andra?

Ändå påstår t ex Sverige och nu kanske även Storbritannien att de tänker erkänna Palestina med motiveringen att detta erkännandet uppmuntrar till fred och samexistens mellan två länder, sida vid sida, inom ömsesidigt erkända gränser.

Det är ett tecken på moraliskt fördärv och makaber principlöshet att argumentera på detta sätt.

Förutom att det även är en logisk kullerbytta att uppmuntra ”fredlig samexistens” mellan två länder genom att stödja ett land vars uttalade mål – inklusive på deras officiella logo – är att ett land försvinner till förmån för det andra.

Och allt detta åstadkoms med våra – DINA – skattemedel. Surt förtjänade via ditt arbete i Sverige – men spenderade i Ramallah och Gaza City. Inte på skolor eller sjukhus eller arbetsskapande åtgärder, utan på korruption, attacktunnlar och grov rasism via skolböcker, tidningar, TV program.

Nöjd med din nya svenska regerings hållning gentemot israelerna och de palestinska araberna?