Fakta om Israel

Känner du ibland att du saknar baskunskaper om Israel och dess grannars ständiga försök att utplåna den judiska staten?
Vill du ha korta, lätta att komma ihåg fakta och argument för att övertyga vänner, kolleger och andra?
Är du lite osäker på vissa datum, siffror, årtal och faktiska förhållanden?
Här kommer en kort redogörelse, Fakta om Israel, med de vanligaste frågorna och svar.
Det är inte på något sätt uttömmande, men ska ses som en bra början.


Varför har judarna rätt till ett hemland i Israel?
1) Enligt Gamla testamentet utpekades Israel som judarnas land
2) Det judiska folket bosatte sig i Israel, köpte upp stora markområden och utvecklade det
3) År 1922 beviljade det internationella samfundet det judiska folket politisk suveränitet i det geografiska området Palestina via NF (som senare blev FN)
I hur många år har det bott judar i Israel?
I ungefär 3000 år.
Vad hette området Palestina före 1948?
Brittiska Mandatet Palestina. Detta var namnet på det geografiska området, inte en nation eller stat. (Ungefär som att hänvisa till ett område som heter Västkusten eller Alperna.)
Vilket landområde inbefattade Palestina före delningsplanen 1947?
Det som idag är Jordanien, Israel samt dagens ”Västbanken” respektive ”Gazaremsan”.
Vem är de som idag kallar sig palestinier i Gaza, var har de sina rötter?
Majoriteten är invandrade från det som är dagens Saudiarabien, Jemen, Egypten, Sudan, Maghreb (norra Afrika).
Vem är de som idag kallar sig palestinier på Västbanken, var har de sina rötter?
De flesta är ursprungligen invandrade från Jordanien, Irak, Libanon, Syrien och en del härstammar även från Västbanken (ett annat namn för de judiska provinserna Judéen & Samarien).
Efternamnen avslöjar oftast ursprung. Ett mycket vanligt efternamn i Gaza är al-Masri, vilket betyder ”Egyptiern”. På samma sätt visar t ex efternamnen Chalabi och Mugrabi att familjen härstammar från Syrien respektive nordafrika. De är med andra ord i stor utsträckning invandrare.
Vad är/var Jordaniens roll på Västbanken?
Jordanien ockuperade Västbanken mellan 1948 och 1967. FN accepterade inte ockupationen.
Jordanien drev ut samtliga judar från detta område och kallade det för ”Västbanken”, dvs ”territoriet på västra banken av Jordanfloden”.  I Jordanien består ca 70% av befolkningen av människor som kallar sig för palestinier men Jordanien vill inte erkänna sig som ett palestinskt land. Jordanien är landet öster om Jordanfloden. Det betyder att den arabiska befolkningen i Jordanien och på Västbanken har samma ursprung. År 1967 efter Sexdagarskriget då Jordanien anföll Israel, kom Västbanken under israeliskt styre. Numera är stora delar av Västbanken under palestinskt självstyre och intentionen är att Västbanken skall bli en palestinsk stat som en del av tvåstatslösningen om fred uppnås.
Skillnaden mellan israeliska araber och araber som bor på Västbanken och i Gaza:
Israeliska araber är israeliska medborgare som bor i Israel (inte på Västbanken och inte i Gaza). De har full rösträtt och åtnjuter samtliga rättigheter som alla andra israeliska medborgare inom allt t ex sjukvård, rösträtt, utbildning och så vidare.
Araber boende på Västbanken och i Gaza är statslösa eftersom deras ledare vägrade att skapa ett oberoende palestinskt land i enlighet med FNs delningsplan 1947.
Hur många judar bodde det i Israel 1947 och hur många araber bodde det i Israel 1947?
Den judiska staten Israel skulle bestå av 650 000 judar och 397 000 araber. Den tilltänkta arabiska staten Palestina, som skulle bildas 1947 på Västbanken och i Gaza, skulle ha en befolkning på 804 000 araber och 10 000 judar.
Varför bygger Israel bosättningar på Västbanken?
1. Traditionellt av säkerhets- och strategiska skäl.
2. Av religiösa skäl för att detta är de bibliska judiska provinserna Judéen och Samarien.
3. Av rättviseskäl – 1948 kastades judarna ut från sina hem i exempelvis Hebron och Östra Jerusalem av Jordanien. Efter kriget 1967 fick judarna chansen att komma tillbaka till de samhällen från vilka de alltså tidigare etniskt rensades.
Vad erbjöd Israel i fredsavtalet i år 2000?
Allt den palestinska ledaren Yassir Arafat önskade; ca 95% av Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Enda stötestenen var ett markområde motsvarande ungefär 3 procent av Västbanken. I gengäld mot dessa 3 procent erbjöd Israel exakt samma areal ur israeliskt territorium, sammanlänkade med övrigt palestinsk-arabiskt territorium, för att inte en enda kvadratcentimeter skulle saknas.
Varför tackade dåvarande palestinske ledaren Arafat nej?
Arafat avböjde erbjudandet då han krävde rätten för alla palestinska araber som vill att ”återvända” till Israel. Då Israel inte gick med på en enorm arabisk invandring utlyste Arafat ett massivt uppror, kallad ”Intifadan”.
Hur många palestinier flydde i samband med att Israel utropades i 1948?
Ungefär 800 000.
Hur många judar flydde från arabiska länder efter det att Israel utropades 1948?
Ungefär 850 000 judar boende i olika delar av arabvärlden tvingades att lämna sina hem och ägodelar och fly. Det var en massiv etnisk rensning från Marocko, Tunisien, Egypten, Libyen, Libanon, Jemen, Irak med flera.
Varför finns det än idag palestinska flyktningläger i Jordanien, Libanon och Gaza?
Därför att dessa länder/territorier vägrar att ge flyktingar de rättigheter de har laglig rätt till enligt FN. Detta betyder att de fortfarande lever i läger idag och har gjort sedan 1948.
De vägras integration i dessa länder och lever som statslösa.
Varför finns det inga flyktningläger i Israel för de judiska flyktningar från arabvärlden?
Därför att Israel har integrerat samtliga sina flyktingar i det vanliga samhället och de är israeliska medborgare, precis som man gör i resten av västvärlden.
Hur många israeliska araber sitter i Israels parlament, Knesset?
Idag 12.
Hur många judar sitter i den Palestinska Myndigheten på Västbanken och i Hamas regering i Gaza?
0.
Hur många muslimer bor i Israel?
1,5 miljoner.
Hur många judar bor i Gaza?
0.
Vad är de israeliska arabernas rättigheter i Israel; utbildning, sjukvård, värnplikt, jobb, politiska partier?
Israeliska araber har exakt samma rättigheter som israeliska druser, kristna och judar. Enda undantaget är militären. Alla killar tjänstgör 3 år i militären, tjejer 2 år. Men den judiska staten vill inte tvinga israeliska araber att riskera att strida mot familjmedlemmar i gränsländer, alltså behöver de inte tjänstgöra. De som vill välkomnas dock, och får tjänstgöra på exakt samma villkor som alla andra. Golanibrigadens högste officerare idag är en israelisk drus, högste officerare för Karakalbataljonen är en kvinnlig israelisk arab.
Varför lämnade Israel sina bosättningar i Gaza 2005, vad lämnade Israel efter sig där, och vad gjorde palestinierna med det som skänktes av den judiska staten?
Israel lämnade Gazaremsan år 2005 för att möjliggöra starten för den ”efterlängtade” oberoende arabiska staten Palestina – alltså realisering av den omtalade Tvåstatslösningen. Efter sig lämnade Israel bland annat avancerad bevattningsinfrastruktur samt en blomstrande jordbruksindustri inklusive framgångsrika växthus vars produkter under flera år exporterats världen över. Inom loppet av några dagar efter Israels tillbakadragande hade lokalbefolkningen i Gaza slagit sönder allt – de ville åt främst aluminiumet (i växthusen samt bevattningsrören) för byggandet av raketer. Redan samma år började en lågintensiv raketbeskjutning av Israel från Gaza och år 2007 tilltog denna beskjutning och växte till något som än idag upplevs i Israel som en livshotande epidemi, då raketer skjuts in i civila områden och kan komma en och en eller flera dussin åt gången – när som helst dag eller natt.
Hur fick Hamas makten i Gaza?
Hamas tog makten genom att döda de valda regeringstjänstemännen från Fatahregeringen. Många Fatahmedlemmar avlägsnades från sina regeringsposter genom att de bakbands, togs upp till taket på höga kontorsbyggnader och slängdes ner på marken. Andra släpades bakbundna bakom motorcyklar genom städernas gator tills de dog av sina skador.
I anslutning till detta utlystes det som har kallats för ett demokratisk val och Hamas röstades fram som ny regering. (Att jämföra med ”demokratiska” val i t ex. Iran, Nordkorea etc. där befolkningen vet att de riskerar sina liv om inte de röstar rätt.)
Vad är skillnaden mellan Fatah och Hamas?
Fatah med President Mahmoud Abbas styr palestinierna på Västbanken.
Hamas styr palestinierna i Gaza.
Fatah vill – enligt sina egna stadgar – driva bort den ”sionistiska fienden” från landet Israel och skapa ett arabiskt Palestina som enligt de själva skall respektera andra religioner/minoriteter – men det skall enbart vara ett palestinskt land, inte sionistiskt eller judiskt. Trots detta är Fatah idag den enda part som man kan försöka förhandla med då de utåt försöker verka intresserade av en tvåstatslösning.
Hamas vill – enligt sina egna stadgar – döda alla judar i Israel och resten av världen och ha en palestinsk religiös muslimsk stat som sträcker sig ”från Havet till Floden” som de uttrycker det. Det betyder från Medelhavet till Jordanfloden och innebär utrotandet av judar.
Observera att Hamas är en del av det Muslimska Brödraskapet och Islamiska Staten (IS), alltså en religiös organisation med muslimska Sharialagar som sin grund.
Citat från Hamas stadgar:
”Vår kamp mot judarna är mycket viktig och mycket allvarlig”.
”Tiden (frälsningen) är ej kommen innan muslimer bekämpar judarna [och dödar dem]; tills judarna gömmer sig bakom stenar och träd som kommer att skrika: Å muslim! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom.”
Karta på Israel som visar Gaza och Västbanken: