Fakta om Israel

Känner du ibland att du saknar baskunskaper om Israel och dess grannars ständiga försök att utplåna den judiska staten? Vill du ha korta, lätta att komma ihåg fakta och argument för att övertyga vänner, kolleger och andra? Är du lite osäker på vissa datum, siffror, årtal och faktiska förhållanden? Här kommer en kort redogörelse, Fakta […]