Archive for Augusti, 2014

Omvärlden finansierar Ramallahs och Gazas omedgörlighet

Måndag, Augusti 25th, 2014

Följande är det tal jag höll vid manifestationen söndag 24 augusti som hölls av Perspektiv på Israel på Norrmalmstorg i Stockholm.

Då jag inte kunde närvara på plats talade jag in det och skickade det för uppspelning vid manifestationen.

Vi lever i en värld där islamistisk terror mot Israel finansieras av de länder som är medlemmar i Förenta Nationerna – FN. Det vill säga alla länder i världen.

Vi lever också i en värld där islamistisk terror finansieras av de länder som är medlemmar i Europeiska Unionen – EU. Det vill säga 28 länder i Europa.

Detta betyder att om du betalar skatt i ett land som är medlem i såväl FN som EU, subventionerar du Hamas terror mot Israel, terror som utförs av Islamiska Jihad, Fatah, Al Quds Martyrernas Brigad, och allt vad de heter – och du gör det två gånger, först via FN och sedan via EU.

Utan att du får lov att vägra ge dina surt förtjänade skatteinkomster till dem för detta ändamål.

Men är det verkligen så? Subventionerar till exempel Sverige verkligen terrorverksamhet i Gaza och Ramallah? Verkligen? Med svenska skattemedel? Verkligen?

Ja, verkligen. Och det krävs inte ens några högre kunskaper i matematik, knappast ens i logik, för att räkna ut hur det fungerar:

För varje krona som ett land som Sverige ger i bidrag till de olika regeringsstödda palestinsk-arabiska organisationerna, frigörs den palestinsk-arabiska regimens ansvar från motsvarande krona i den egna budgeten.

Den besparade kronan, som den palestinsk-arabiska regimen alltså inte behöver spendera ur egen kassa för nationella, regionala, kommunala eller lokala sociala ändamål kan spenderas direkt på terrorraketer. Och terrortunnlar. Den betong och cement som den palestinsk-arabiska regeringen själv inte behöver betala för kan istället användas för att bygga terrortunnlar rakt under israeliska civila samhällen. De byggs i skydd av dagisar och skolor i Gaza, och de utmynnar under dagisar och skolor i Israel. Med ett enda mål: att döda och kidnappa israeliska barn och vuxna. Vi har sett beviset, beviset som har slagit hela världen med häpnad över den massivt industrialiserade skalan på de underjordiska byggena.

tillbaka till huvudfrågan: hur har denna underjordiska terrorinfrastruktur kunnat finansieras?

Jo, genom att den egna inhemska palestinsk-arabiska budgeten inte behöver täcka nödvändigheter som skolor, skolböcker, vägar, sjukhus, mediciner – inte ens el: Palestinska Myndigheten – som är regeringspartner med Hamas – har en halv miljard dollar i elräkningsskulder till den stat som ändå dagligen försörjer de palestinska araberna med el: Israel. Smaka på siffran en gång till: en halv MILJARD dollar i obetalda räkningar till Israel, och det enbart för el.

Det säger sig självt att om du har en stat, en statsapparat, ett företag eller en organisation som inte behöver balansera sina finanser eftersom omvärlden genast skänker allt som behövs, utan minsta krav på motprestation, ja då uppmuntrar du oansvariga ledare istället för ledare som vill det egna folkets bästa.

Behöver man inte själv lägga en enda krona på elförsörjning eller mediciner, ja då har man helt fria händer att använda ens egna pengar för andra ändamål.

Och när det gäller de palestinsk-arabiska regimerna, är deras ändamål våld. Våld mot civila. Våld mot judiska civila. För att de är judar. Och för att de är civila.

När ett enskilt land som Sverige eller en organisation som EU ser detta, ser resultatet av det frikostiga men oredovisade finansiella stödet i form av raketer, tunnlar, indoktrinering, antisemitism, kvinnofientlighet, våld mot kristna och andra brott mot de mest elementära mänskliga rättigheterna, och ändå fortsätter att ge detta frikostiga finansiella stöd, ja då kan man bara dra den enda logiska slutsatsen: att Sverige liksom EU i övrigt aktivt och gärna stödjer terrorism. Men bara när målet är den judiska staten Israel.

Det finns ett sätt att få ett slut på den palestinsk-arabiska terrorn mot Israel samt Israels agerande för att sätta stopp för denna terror. Ett sätt som skulle göra livet avsevärt mycket bättre för såväl palestinska araber som israeliska judar:

Sluta finansiera den palestinsk-arabiska regimen, helt och hållet, totalt, tills den upphör med sin terror. Det är våra svenska skattemedel som används för att befria regimen från sitt ansvar till sitt eget folk. När palestinsk-arabiska civila ser att hela deras samhälle kommer att ekonomiskt raseras eftersom deras egna ledare inte gjort annat än satsa på krigföring istället för att bygga upp det civila samhället, ja då kommer de att via nationella val eller internt våld mota bort dessa genomkorrumperade, våldsbejakande ledare till förmån för andra som vill leva sida vid sida med sina israeliska och övriga grannar.

Till gagn för alla, främst palestinska araber men även israeliska judar.

Sverige och resten av omvärlden har nu i snart 70 år försökt dämpa eller lösa problemet med palestinsk-arabisk omedgörlighet genom att mata dem med mer och mer pengar. Det har inte fungerat. Inte ett dugg. Det är dags att pröva något annat, något som dessutom är garanterat att fungera.

För saken är så förödande enkel att till och med en svensk statsminister borde kunna förstå det: utan finansiering, ingen terror. Eftersom terror kostar pengar. Hittills, våra svenska pengar.

Denna enkla lösningen gör att på sikt är det inga liv som går till spillo – vare sig i Tel Aviv eller Gaza eller Ramallah. Vilket gagnar alla de civila som bor där.

Om det nu finns något svenskt politiskt parti som motsätter sig en framtid där civila i Tel Aviv, Gaza och Ramallah njuter av rätten till ett liv i säkerhet, fred och välmående, ja då är det hög tid att det partiet erkänner det öppet. Nu, idag, utanför och även i Riksdagen. Säg öppet att ni INTE vill att palestinska araber eller israeliska judar ska få förmånen att leva i fred.

För med fortsatt oansvarig finansiering från Sverige, där varje svensk krona frigör den palestinsk-arabiska regimen från motsvarande finansiellt ansvar ur den egna budgeten, utan minsta krav på motprestationer i form av ett totalt stopp för bland annat terrorism, våld, rasism och kvinnofientlighet, ja då uppmuntrar man aktivt fortsatt palestinsk-arabisk terrorism.

Med svenskt bistånd.

Sverige går till val i september. Rösta inte förrän du, just DU, har krävt av alla partier att de genast upphör med 70 års misstag. Eftersom 70 år av upprepade misstag visat sig ha en så förödande effekt, kan man fråga sig hur något svenskt politiskt parti inte kan vilja pröva något nytt som är garanterat att generera ett resultat till gagn för alla.

Rösta gärna i år – men kräv först ett bindande åtagande från ditt parti att all vidare svensk finansiering av palestinsk-arabisk terror genast upphör.

För de palestinsk-arabiska civilas eget bästa. Så att de kan leva ett anständigt liv kännetecknat av oberoende, stolthet, och ett slut på omvärldens beslutsamhet att tvinga på dem ett förevigat tiggande och undergivet bidragsberoende.

Det parti du tänker rösta på i september bör ha dina skattemedel i åtanke och de palestinska arabernas långsiktigt bästa för sig. Om partiet istället vill förpassa dem till ett fortsatt liv i misär och oupphörlig konflikt genom att fortsätta med oansvarig, oändlig finansiering av deras ledares våld, ja då är det inget parti som förtjänar din röst.

höj din röst.

Och tack för att ni har lyssnat på min röst.

Fakta om Israel

Torsdag, Augusti 21st, 2014

Känner du ibland att du saknar baskunskaper om Israel och dess grannars ständiga försök att utplåna den judiska staten?

Vill du ha korta, lätta att komma ihåg fakta och argument för att övertyga vänner, kolleger och andra?

Är du lite osäker på vissa datum, siffror, årtal och faktiska förhållanden?

Här kommer en kort redogörelse, Fakta om Israel, med de vanligaste frågorna och svar.

Det är inte på något sätt uttömmande, men ska ses som en bra början.


Varför har judarna rätt till ett hemland i Israel?
1) Enligt Gamla testamentet utpekades Israel som judarnas land
2) Det judiska folket bosatte sig i Israel, köpte upp stora markområden och utvecklade det
3) År 1922 beviljade det internationella samfundet det judiska folket politisk suveränitet i det geografiska området Palestina via NF (som senare blev FN)

I hur många år har det bott judar i Israel?
I ungefär 3000 år.

Vad hette området Palestina före 1948?
Brittiska Mandatet Palestina. Detta var namnet på det geografiska området, inte en nation eller stat. (Ungefär som att hänvisa till ett område som heter Västkusten eller Alperna.)

Vilket landområde inbefattade Palestina före delningsplanen 1947?
Det som idag är Jordanien, Israel samt dagens ”Västbanken” respektive ”Gazaremsan”.

Vem är de som idag kallar sig palestinier i Gaza, var har de sina rötter?
Majoriteten är invandrade från det som är dagens Saudiarabien, Jemen, Egypten, Sudan, Maghreb (norra Afrika).

Vem är de som idag kallar sig palestinier på Västbanken, var har de sina rötter?
De flesta är ursprungligen invandrade från Jordanien, Irak, Libanon, Syrien och en del härstammar även från Västbanken (ett annat namn för de judiska provinserna Judéen & Samarien).
Efternamnen avslöjar oftast ursprung. Ett mycket vanligt efternamn i Gaza är al-Masri, vilket betyder ”Egyptiern”. På samma sätt visar t ex efternamnen Chalabi och Mugrabi att familjen härstammar från Syrien respektive nordafrika. De är med andra ord i stor utsträckning invandrare.

Vad är/var Jordaniens roll på Västbanken?
Jordanien ockuperade Västbanken mellan 1948 och 1967. FN accepterade inte ockupationen.
Jordanien drev ut samtliga judar från detta område och kallade det för ”Västbanken”, dvs ”territoriet på västra banken av Jordanfloden”.  I Jordanien består ca 70% av befolkningen av människor som kallar sig för palestinier men Jordanien vill inte erkänna sig som ett palestinskt land. Jordanien är landet öster om Jordanfloden. Det betyder att den arabiska befolkningen i Jordanien och på Västbanken har samma ursprung. År 1967 efter Sexdagarskriget då Jordanien anföll Israel, kom Västbanken under israeliskt styre. Numera är stora delar av Västbanken under palestinskt självstyre och intentionen är att Västbanken skall bli en palestinsk stat som en del av tvåstatslösningen om fred uppnås.

Skillnaden mellan israeliska araber och araber som bor på Västbanken och i Gaza:
Israeliska araber är israeliska medborgare som bor i Israel (inte på Västbanken och inte i Gaza). De har full rösträtt och åtnjuter samtliga rättigheter som alla andra israeliska medborgare inom allt t ex sjukvård, rösträtt, utbildning och så vidare.
Araber boende på Västbanken och i Gaza är statslösa eftersom deras ledare vägrade att skapa ett oberoende palestinskt land i enlighet med FNs delningsplan 1947.

Hur många judar bodde det i Israel 1947 och hur många araber bodde det i Israel 1947?
Den judiska staten Israel skulle bestå av 650 000 judar och 397 000 araber. Den tilltänkta arabiska staten Palestina, som skulle bildas 1947 på Västbanken och i Gaza, skulle ha en befolkning på 804 000 araber och 10 000 judar.

Varför bygger Israel bosättningar på Västbanken?
1. Traditionellt av säkerhets- och strategiska skäl.
2. Av religiösa skäl för att detta är de bibliska judiska provinserna Judéen och Samarien.
3. Av rättviseskäl – 1948 kastades judarna ut från sina hem i exempelvis Hebron och Östra Jerusalem av Jordanien. Efter kriget 1967 fick judarna chansen att komma tillbaka till de samhällen från vilka de alltså tidigare etniskt rensades.

Vad erbjöd Israel i fredsavtalet i år 2000?
Allt den palestinska ledaren Yassir Arafat önskade; ca 95% av Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Enda stötestenen var ett markområde motsvarande ungefär 3 procent av Västbanken. I gengäld mot dessa 3 procent erbjöd Israel exakt samma areal ur israeliskt territorium, sammanlänkade med övrigt palestinsk-arabiskt territorium, för att inte en enda kvadratcentimeter skulle saknas.

Varför tackade dåvarande palestinske ledaren Arafat nej?
Arafat avböjde erbjudandet då han krävde rätten för alla palestinska araber som vill att ”återvända” till Israel. Då Israel inte gick med på en enorm arabisk invandring utlyste Arafat ett massivt uppror, kallad ”Intifadan”.

Hur många palestinier flydde i samband med att Israel utropades i 1948?
Ungefär 800 000.

Hur många judar flydde från arabiska länder efter det att Israel utropades 1948?
Ungefär 850 000 judar boende i olika delar av arabvärlden tvingades att lämna sina hem och ägodelar och fly. Det var en massiv etnisk rensning från Marocko, Tunisien, Egypten, Libyen, Libanon, Jemen, Irak med flera.

Varför finns det än idag palestinska flyktningläger i Jordanien, Libanon och Gaza?
Därför att dessa länder/territorier vägrar att ge flyktingar de rättigheter de har laglig rätt till enligt FN. Detta betyder att de fortfarande lever i läger idag och har gjort sedan 1948.
De vägras integration i dessa länder och lever som statslösa.
Varför finns det inga flyktningläger i Israel för de judiska flyktningar från arabvärlden?
Därför att Israel har integrerat samtliga sina flyktingar i det vanliga samhället och de är israeliska medborgare, precis som man gör i resten av västvärlden.

Hur många israeliska araber sitter i Israels parlament, Knesset?
Idag 12.

Hur många judar sitter i den Palestinska Myndigheten på Västbanken och i Hamas regering i Gaza?
0.

Hur många muslimer bor i Israel?
1,5 miljoner.

Hur många judar bor i Gaza?
0.
Vad är de israeliska arabernas rättigheter i Israel; utbildning, sjukvård, värnplikt, jobb, politiska partier?
Israeliska araber har exakt samma rättigheter som israeliska druser, kristna och judar. Enda undantaget är militären. Alla killar tjänstgör 3 år i militären, tjejer 2 år. Men den judiska staten vill inte tvinga israeliska araber att riskera att strida mot familjmedlemmar i gränsländer, alltså behöver de inte tjänstgöra. De som vill välkomnas dock, och får tjänstgöra på exakt samma villkor som alla andra. Golanibrigadens högste officerare idag är en israelisk drus, högste officerare för Karakalbataljonen är en kvinnlig israelisk arab.

Varför lämnade Israel sina bosättningar i Gaza 2005, vad lämnade Israel efter sig där, och vad gjorde palestinierna med det som skänktes av den judiska staten?
Israel lämnade Gazaremsan år 2005 för att möjliggöra starten för den ”efterlängtade” oberoende arabiska staten Palestina – alltså realisering av den omtalade Tvåstatslösningen. Efter sig lämnade Israel bland annat avancerad bevattningsinfrastruktur samt en blomstrande jordbruksindustri inklusive framgångsrika växthus vars produkter under flera år exporterats världen över. Inom loppet av några dagar efter Israels tillbakadragande hade lokalbefolkningen i Gaza slagit sönder allt – de ville åt främst aluminiumet (i växthusen samt bevattningsrören) för byggandet av raketer. Redan samma år började en lågintensiv raketbeskjutning av Israel från Gaza och år 2007 tilltog denna beskjutning och växte till något som än idag upplevs i Israel som en livshotande epidemi, då raketer skjuts in i civila områden och kan komma en och en eller flera dussin åt gången – när som helst dag eller natt.

Hur fick Hamas makten i Gaza?
Hamas tog makten genom att döda de valda regeringstjänstemännen från Fatahregeringen. Många Fatahmedlemmar avlägsnades från sina regeringsposter genom att de bakbands, togs upp till taket på höga kontorsbyggnader och slängdes ner på marken. Andra släpades bakbundna bakom motorcyklar genom städernas gator tills de dog av sina skador.
I anslutning till detta utlystes det som har kallats för ett demokratisk val och Hamas röstades fram som ny regering. (Att jämföra med ”demokratiska” val i t ex. Iran, Nordkorea etc. där befolkningen vet att de riskerar sina liv om inte de röstar rätt.)

Vad är skillnaden mellan Fatah och Hamas?
Fatah med President Mahmoud Abbas styr palestinierna på Västbanken.
Hamas styr palestinierna i Gaza.
Fatah vill – enligt sina egna stadgar – driva bort den ”sionistiska fienden” från landet Israel och skapa ett arabiskt Palestina som enligt de själva skall respektera andra religioner/minoriteter – men det skall enbart vara ett palestinskt land, inte sionistiskt eller judiskt. Trots detta är Fatah idag den enda part som man kan försöka förhandla med då de utåt försöker verka intresserade av en tvåstatslösning.
Hamas vill – enligt sina egna stadgar – döda alla judar i Israel och resten av världen och ha en palestinsk religiös muslimsk stat som sträcker sig ”från Havet till Floden” som de uttrycker det. Det betyder från Medelhavet till Jordanfloden och innebär utrotandet av judar.
Observera att Hamas är en del av det Muslimska Brödraskapet och Islamiska Staten (IS), alltså en religiös organisation med muslimska Sharialagar som sin grund.

Citat från Hamas stadgar:
”Vår kamp mot judarna är mycket viktig och mycket allvarlig”.
”Tiden (frälsningen) är ej kommen innan muslimer bekämpar judarna [och dödar dem]; tills judarna gömmer sig bakom stenar och träd som kommer att skrika: Å muslim! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom.”

Karta på Israel som visar Gaza och Västbanken: