Archive for Augusti, 2013

Tvångsgifte, kusingifte och det medföljande hedersvåldet

Fredag, Augusti 16th, 2013

I Storbritannien är tvångsäktenskap och kusingifte – som påfallande ofta sammanfaller när det gäller brittiska muslimer med rötter i främst Pakistan och Bangladesh men i viss mån även Indien – ett enormt problem.

Dels personligt för de drabbade flickorna, dels nationellt eftersom statistiken visar på skyhöga samhällskostnader för vård av barn som blir resultatet av sådana äktenskap. Det är nämligen så att risken för kroniska nedärvda sjukdomar mer än fördubblas hos första generationens gemensamma barn, och om sådana barn i sin tur gifter sig (vilket också är mycket vanligt – upp till 40% av äktenskap är av denna art i vissa delar av den muslimska världen) nästan fyrdubblas risken.

De unga flickorna som vanligtvis är födda och uppvuxna i västvärlden (i detta fall Storbritannien) med allt det betyder av en upplyst utbildning och västliga värderingar, blir sålunda skräckslagna inför tanken på tvångsgifte – inte bara på det personliga planet då de tvingas gifta sig med någon de inte känner, utan dessutom med en starkt förhöjd risk av att bli låst i en livslång vårdsituation med personligt ansvar för svårt sjuka barn. Och för varje barn de föder i ett sådant äktenskap höjs avsevärt risken för såväl obotliga nedärvda sjukdomar som omfattningen på dessa genetiska skador.

Alla medel som kan hjälpa dessa unga tjejer att undgå detta öde är bra, men på något sätt känns det som om samhället, det vill säga staten, borde ta ett långt större ansvar för att sätta stopp för denna handel med kroppar.

För detta är vad det egentligen handlar om: att sälja ens dotter till högstbjudande inom släkten för att förhindra att familjens pengar och andra tillgångar sprids utanför klanen.

Sådant platsar inte i ett modernt samhälle.