Tvångsgifte, kusingifte och det medföljande hedersvåldet

I Storbritannien är tvångsäktenskap och kusingifte – som påfallande ofta sammanfaller när det gäller brittiska muslimer med rötter i främst Pakistan och Bangladesh men i viss mån även Indien – ett enormt problem. Dels personligt för de drabbade flickorna, dels nationellt eftersom statistiken visar på skyhöga samhällskostnader för vård av barn som blir resultatet av sådana äktenskap. […]