SVT-censuren fungerar perfekt, tack för att ni frågar

Natten till måndag 24 juni sköt palestinsk-arabiska terrorister sex (6) raketer mot civila mål i södra Israel: skolor, bostadshus, affärer, sjukhus och gator.
I SVT-text rapporterades  –  inte ett enda ord.
För inte så länge kunde man å andra sidan få mycket detaljerade SVT-reportage om till exempel att ”Varje dag fängslas palestinska barn av israeliska soldater” eller ”FN: Palestinier allt fattigare”.
journalistyrket alltjämt finns, det alltjämt finansieras (i SVTs fall) av offentliga medel – det är bara selekteringsprocessen som styr vilka reportage som ska komma fram.
Selektering. Ett ord som klingar oerhört negativt i varje tänkande människas öra.
Fast inte hos SVT.
Som finansieras ur den offentliga kassan. I Sverige.
Det vill säga – av dig och mig.
Välkomna till det nya Sverige. Nazism som statsapparat är borta. Kommunism som statsapparat har krympt allt mer genom åren med den fria informationens och den digitala världens allt starkare intåg i världen. Men censur som propagandaverktyg i händerna på en statsfinansierad apparat lever kvar i gammal god nazistisk och kommunistisk anda.