Indoktrinering i palestinska skolböcker – tack vare Sverige och FN

Fråga: När grundades den israeliska staden Tel Aviv? Svar: 1909. Fråga: Varför är det intressant? Svar: För att Palestinska Myndigheten (Palestinian Authority, PA) tillsammans med FNs utbildningsorgan UNRWA undervisar palestinsk-arabiska skolbarn i hatets ädla konst: Titta på videon nedan, runt 3:08 visas en karta på Israel men där Israel är utraderat (HELA Israel är utraderat) […]