Archive for Mars, 2013

Indoktrinering i palestinska skolböcker – tack vare Sverige och FN

Fredag, Mars 8th, 2013

Fråga: När grundades den israeliska staden Tel Aviv?

Svar: 1909.

Fråga: Varför är det intressant?

Svar: För att Palestinska Myndigheten (Palestinian Authority, PA) tillsammans med FNs utbildningsorgan UNRWA undervisar palestinsk-arabiska skolbarn i hatets ädla konst: Titta på videon nedan, runt 3:08 visas en karta på Israel men där Israel är utraderat (HELA Israel är utraderat) och ersatt av den judenrein, etniskt rensade, ”Palestina”. Den israeliska staden Tel Aviv, grundad 1909 av judar utanför hamnstaden Jaffa, påstås istället tillhöra detta ”Palestina”. Tillsammans med hela resten av Israel. HELA Israel.

Denna utbildning ges i UNRWAs regi. Låt mig förklara. UNRWA drivs med bland andra svenska skattemedel. Det vill säga, svenska skatteintäkter som inte går till svenska sjukhus, inte går till svenska skolor, inte går till svensk transportinfrastruktur eller för att skapa jobb i Sverige.

Skatteintäkter som istället går till att undervisa barn i att en stad byggd från grunden av judar på öppna sanddyner ändå tillhör det världsomspännande islamiska förbundet – Kalifatet.

ren svenska brukar sådant här kallas för stöld, indoktrinering, hjärntvätt, lögn. Men när det sker i FNs regi och är finansierat med svenska skattemedel är det tvärt om skyddat från vare sig insyn eller kritik.