Israels lagliga fundament

Om det finns en enda video du tittar på, en enda källa du förlitar dig på angående Israels lagliga fundament, se till att det är nedanstående video.
Eftersom saken är enkel: Om man inte ifrågasätter Syriens gränser, eller Libanons gränser, eller Egyptens gränser, eller Jordaniens gränser, eller Iraks gränser, ja då får man enligt lag inte ifrågasätter Israels gränser.
Varför? Jo, därför att samtliga dessa länders gränser – inklusive Israels – drogs upp och ratificerades vid ett och samma tillfälle. Av världens samtliga – SAMTLIGA – länder, det vill säga av Nationernas Förbund.
Ur juridisk synpunkt sträcker sig Israel över hela det område som idag kallas för Jordanien, Västbanken och Gazaremsan, även kallade Palestina I, Palestina II respektive Palestina III. Arabvärlden å sin sida vill hellre skapa Palestina IV där Israel står. Alltså i brott mot den enda – den ENDA – internationella lag som gäller för området, som tydligt stakar ut Israels gränser och där något arabiskt-muslimskt ”Palestina” inte existerar.
Israel å sin sida har frånsagt sig det område som upptas av Jordanien och Gazaremsan i utbyte mot fred, men vågar av säkerhets skäl inte skänka de judiska provinserna Judéen & Samarien, även kallat Västbanken efter Jordaniens illegala ockupation av området, till ytterligare ett fientligt inställt arabisk-islamistisk icke-fungerande statsskick.
Det enda landet vars existens ifrågasatts idag är ändå Israel – trots att något arabiskt ”Palestina” juridiskt sett aldrig existerat, och trots att samtliga andra länder i regionen uppkom ur en och samma mandat tillsammans med Israel.
Återstår då att inse att Israels ansträngingar framöver bör rikta sig inte på att undvika ett krig med sina grannar, utan på att vinna en definitiv seger över sina grannar, en gång för alla, för att skapa fred i enlighet med områdets juridiska grunder.
För allas bästa. Inte bara israelernas, utan även de arabiska grannarnas.
Se filmen: