Obama besöker Israel – dags att oroa sig

Den amerikanska presidenten Barack Hussein Obama, av många ansedd som den mest Israelfientlige presidenten i landets historia, kommer inom kort att besöka Israel.
Det blir hans första besök i Israel som president, alla hans vallöften under den första valkampanjen till trots.
Vilka tankar ligger bakom Obamas plötsliga beslut att besöka den judiska stadens enade och eviga huvudstad Jerusalem – eller som han föredrar att omnämna Israels huvudstad: Tel Aviv?