Vad är det Mahmud Abbas, EU och FN skriker om?

Den palestinske presidenten Mahmud Abbas i Ramallah (det finns som bekant ytterligare en palestinsk president i Gaza City, Ismail Haniyeh, men de talar inte med varandra och båda hävdar att endast de representerar alla palestinska araber) skriker sig hes om Israels planerade konstruktion av bostäder i Area E1 strax utanför Jerusalem.
Abbas får gehör från bland andra FN och EU som alla protesterar mot att denna utbyggnad kommer att göra fri rörelse i en tänkt framtida palestinsk-arabisk stat omöjlig. De menar att det då endast återstår en omöjligt smal korridor, en smal landremsa som förbinder norra och södra delarna av den tilltänkta palestinska staten. Denna stat vill de för övrigt inte bygga i Jordanien där 70 procent av befolkningen är palestinska araber och vars yta upptar 76 procent av Mandatet Palestina. Men det är en annan fråga.
De menar alltså att korridoren mellan norra och södra delarna av Västbanken är för smal för att vara livskraftig eller praktiskt genomförbar.
Verkligen?

Titta på kartan. Den ”smala korridoren” på 15 kilometer är exakt lika bred som Israel vid sin smala midja kring Netanya – där delar av den önskade palestinska staten klämmer åt den judiska staten i en smal landremsa som förbinder de norra och södra delarna av Israel. Förresten har Israel fått bygga en anti-terrorbarriär här just för att förhindra palestinsk-arabiska terrorister från att ta sig in i Israel, begå terrordåd och sedan ta sig tillbaka till Västbanken via denna smala korridor; just här har terroristerna störst chans att undgå arrestering på grund av att – wait for it – landremsan de måste korsa är så smal… Men det får judarna finna sig i, som sagt.
Dock: det som är gott nog för judarna räcker inte för övriga. En regel för judarna, en helt annan för alla andra. Och det är alltså inte bara Abbas som tycker det – han får medhåll från EU och FN.
här skriver Mellanösternskribenten Ralph Haglund om områdets storlek och livskraftighet:

Medan svenska och andra media skriker sej hesa i sitt antisionistiska hat, här ser du vad de skriker om, när det gäller E-1. Jag hittade en bättre karta, som visar det enkla förhållandet att palestinaaraberna har precis lika mycket plats öster om E1 och byggnadsblocken öster därom, som Israel själv har på sitt smalaste ställe – där är gott om plats, jag har i stort sett gått hela sträckan en mörk natt utan taxipengar, då jag fick fotvandra från Netanya till min kibbutz nära stilleståndslinjen mot palestinaaraberna, 1972 var det visst. Har du sett det i några massmedia här annars förstår du deras agenda – att förstärka hatet för judarna i Israel så monotont som möjligt.

Femton kilometer är femton kilometer, oavsett var på kartan sträckan dras.
Läs också:
Honest Reporting, Elder of Ziyon,