Den märkliga tystnaden hos "treenigheten + 1"

Västvärlden, ledd framför allt av EU, USA, FN och Ryssland som bildar Kvartetten – även känd som ”den heliga treenigheten + 1” – har gång efter annan bedyrat att Osloavtalet är det enda rätta, det enda lagliga, den enda vägen framåt för fred mellan arabvärlden och Israel.
Ändå belönar samma västvärld grovt våld, terrorism, indoktrinering, rasism, människohandel, antisemitism och korruption hos de olika palestinska regeringar. För tillfället finns det som bekant två palestinska regeringar, som var och en styr ett separat område och som hatar och militärt bekämpar varandra endast obetydligt mindre än de hatar och bekämpar den judiska staten.
Ändå säger Osloavtalet klart och tydligt att gemensamma förhandlingar – INTE ensidiga drag – är den enda vägen framåt.
Men när en av de två palestinska regeringarna ta det ensidiga steget att kräva förhöjd status hos FN (den andra palestinska regeringen slickar nu sina sår efter sitt senaste Iranstött krig mot Israel), belönas de med denna förhöjda status. Och med ännu mer pengar. För Sveriges del utökas våra 700 miljoner kronor årligen med ytterligare 15 miljoner lagom till jul, som då inte spenderas på svenska sjukhus, skolor, vägar. Och när Israel svarar med att fortsätta bygga bostäder i omtvistat område som de olika palestinska regeringarna vägrar förhandla om, ja då plötsligt hävdar västvärlden att det endast är den judiska statens ensidiga drag som är en negativ utveckling, ja då är förhandling plötsligt enda vägen framåt.
Mellanösternexperten Daniel Pipes har skrivit en utmärkt analys, ”Gaza är inte nyckeln till problemet”, som belyser vilka konsekvenser ensidiga drag har. Han poängterar att när väl västvärlden som nu faktiskt prisar ensidiga drag, är det lika bra att Israel hakar på trenden för att säkra sin egen framtid. Allt i enlighet med västvärldens nyfunna doktrin som belönar denna sorts aktioner – ensidiga aktioner för att skydda de egna intressen på bekostnad av förhandlingar. Det fungerar för palestinierna och aktivt stöds av västvärlden, så konstigt vore det – ja till och med rasistisk – om man ansåg att den judiska staten inte får göra likadant.
I sammanhanget bör poängteras att västvärlden medvetet och villigt undergräver sin egen officiellt deklarerade ståndpunkt – om att förhindra vapenleveranser till de olika palestinsk-arabiska stridande förband, som ju använder vapnen mot judiska civila i Israel. Ralph Haglund har skrivit en utmärkt post om exakt detta: ”Hur gick det med löftet att stoppa vapentillförseln till Gaza?”
Märkligt nog är denna nyckelfråga något som vare sig EU, USA, FN eller Kvartetten befattar sig med. Man är alldeles för upptagen med att belöna brottsligt uppförande för att behandla frågan.