SVT = Struntar i Vad du Tycker

SVT = Struntar  i  Vad  du  Tycker.

SVT behöver inte ställas till svars för något. När man får statsfinansiering står man över anständighetskraven.
Fråga:
Vad heter det när statliga pengar används för att medvetet trotsa statens medborgare?
Vad heter det när maktfullkomligheten är just så fullkomlig att svaret på en fråga är ”så har jag bestämt och det spelar ingen roll vad du, som betalar min lön, har för åsikt eller önskemål”?
Gina Dirawi och hennes antisemitiska utfall har fått stora rubriker på sistone.
Än större borde rubrikerna bli över SVTs totala maktfullkomlighet när svenska folket protesterar mot att antisemitism släpas in i SVTs studio och dagliga verksamhet. När antisemitism kryper allt längre ner i åldern, i popkulturen.
Läs här en kort replikväxling mellan en licensbetalare och SVTs företrädare.
När kommer den första SVT:are att förlora sitt jobb på grund av denna skammens utveckling?
Det hela inleddes med att en licensbetalare skickade följande meddelande till SVT:

Hej!
Jag har funderat på detta länge men nu är måttet rågat. Nu har det hänt igen, ett blogginlägg som spränger alla gränser.
Hur kommer det sig att SVT engagerar Gina Dirawi? Jag kan enbart uppfatta henne som antisemit. Detta oavsett om hon själv är medveten om det eller inte. Som jag uppfattar det är just hennes uttryck för fördomar de mest farliga.
De som har rakade huvuden eller järnrör i handen är lätta att känna igen och det är lätt att veta vad de står för. Den som är gullig, framträder på bästa sändningstid i ett populärt TV-program, är betydligt svårare att placera. Att jämföra judarna med Hitler och rekommendera en bok av en känd antisemit, borde inte hamna på ett konto för ungdomlig yra, omogna uttalanden utan som en politisk strategi. Hur kommer det sig att SVT engagerar en sådan person?
På inget sätt tror jag att SVT har en antisemitisk agenda. Men en betydligt mer vaksam inställning till fenomenet borde vara på sin plats och något som bör förväntas av ett Public Service företag. Vad tänker SVT göra åt detta?
Hälsningar,
XX

Svar från SVT:

Hej och tack för ditt mejl.
SVT svarar på detta sätt:
Det var tanklöst och dumt av Gina Dirawi att blogga om en bok utan att veta vad den innehöll, skriven av en författare hon inte kände till.
Men efter att ha pratat med henne om publiceringen av bilden, hennes åsikter och hennes roll på SVT är jag helt säker på att hon omfattar våra värderingar.
Gina Dirawi är inte antisemit, skriver SVT:s Peter Nyrén.
Du kan läsa hela svaret på denna sida:

http://debatt.svt.se/2012/11/23/gina-dirawi-var-tanklos-men-hon-ar-inte-antisemit/

Då skrev licensbetalaren följande till SVT:

Hej!
Tack för svar men jag är definitivt inte nöjd.
När jag läser Peter Nyréns svar på debatt.svt.se så blir jag verkligen orolig. Det är ju inte Gina Dirawis inställning som är källan till oro utan SVTs. Jag tolkar Peters svar som att han inte VILL att Gina Dirawi skall vara antisemit. Men på vilket mandat har Peter Nyrén att uttala sig om Gina Dirawi är antisemit eller inte, vem har han konsulterat och vilka källor har använts för att komma fram till denna slutsats? Det verkar som att Gina Dirawi skall föras fram till vilket pris som helst. Det är just denna inställning som är det farliga.
Jag vill att Peter Nyréns chef tittar på hans hanterande av detta problem.
Hälsningar
XX

Biträdande presschefen på SVT valde då att uttrycka sig på följande sätt. Hennes text återges exakt som hon skrev den, vilket ger en smak av den språkliga nivån som uppfattas som acceptabel hos SVTs presstjänst, och den arrogans med vilken man anser sig ha rätt att avfärda en licensbetalare.

Hej igen XX,

Att lägga upp en bild på en bok som man inte känner till på sin bok är dumt. Dock har vi haft många och långa samtal med gina och känner oss säkra på att hennes värdegrund stämmer med vår.
Vill du läsa mer om hur gina ser på saken kan du läsa här.

http://ginadirawi.se/2012/11/27/i-en-varld-dar-hatet-mellan-manniskor-ar-tydligtsa-maste-icke-hatet-vara-overtydligt/
hälsningar
YY

Ja, kära läsare. DETTA är vad ni betalar era licensavgifter för. Antisemitism finns inte hos SVTs medarbetare eftersom  SVT säger att den inte förekommer. Därtill finns ingen anledning att forska vidare i antisemitismens förekomst hos SVT-personal eftersom SVT inte vill att det ska forskas i det. Och SVT har ingen avsikt att i transparensens namn redogöra för hur man kommit till en sådan slutsats.
SVT är allmänt finansierad, men tänker inte svara på frågor från allmänheten.
Heja Sverige och den nya tidens ogenomskinliga ’transparensen’!