Snart kommer Sverige att rösta för att uppgradera ”Palestinas” status hos FN.
Detta för att gagna Abbas och hans Fatahregim i Ramallah.

här säger Fatah är deras mål. Citaten kommer ordagrant från Fatahs egen programförklaring:
Artikel (12)
Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence.
Artikel (19)
Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People’s armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated.

Ordet ”eradication” betyder ”utrotning”, ”existence” betyder ”existens”. Detta röstar Sverige FÖR.
Ordet ”uproot” betyder ”att göra rotlös”, att rycka upp Israel med rötterna så det dör. Detta röstar Sverige FÖR.
Frasen ”unless the Zionist state is demolished” betyder ”tills den sionistiska staten (dvs Israel) är förintad”. Detta röstar Sverige FÖR.
Utrotning. Rycka upp människor med rötterna och lämnar dem för döden. Förintelse. Låter något av detta bekant? Alls? Kan de svenska riksdagspartierna modern historia? Kan de engelska, eller ens svenska?
Sitter du fortfarande bekvämt och ojar dig, eller gör du något åt det? SPRID detta!!!
Hela Fatahs konstitution: