Egyptens dilemma

Till för en vecka sedan var frågan som alla ställde, med tanke på Irans kärnvapenambitioner, ”När kommer Israel att attackera Iran?”
Istället har Iran överraskat hela världen genom att attackera Israel, med iranska raketer hopsatta i Gaza och avfyrade av islamistregeringen Hamas.
Nu är frågan vad Israels starka granne i söder, Egypten med en likaledes islamistisk regering bestående av mestadels Muslimska broderskapare, kan tänkas göra i denna nya situation?

För att få ett svar på frågan, läs Israels förra Sverige- och Egyptenambassador Zvi Mazels artikel ”Arab World: Morsi’s Dilemma”. Zvi Mazel har varit ambassadör i Egypten vid två tillfällen och känner landet väl.