"Ockuperad" mark, "omtvistad" mark – eller gratis gåva som palestinierna vägrar betala för?

Idag röstas det i FN om att uppgradera ”Palestina” som belöning för att en av ”Palestinas” regeringar begick allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna så sent som för en vecka sedan. De palestinska araberna har som bekant flera av varandra oberoende och sinsemellan krigande regeringar som alla är finansiellt understödda av FN. Detta stöd kostar […]

Snart kommer Sverige att rösta för att uppgradera ”Palestinas” status hos FN. Detta för att gagna Abbas och hans Fatahregim i Ramallah. Så här säger Fatah är deras mål. Citaten kommer ordagrant från Fatahs egen programförklaring: Artikel (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence. Artikel (19) Armed […]

Lämna Folkpartiet. Nu.

Det har jag nu gjort och det känns sorgligt. Men samtidigt alldeles riktigt – eftersom jag fortfarande tror på etik. Jag hoppas det är fler med mig som prioriterar principfasthet framför politisk hemvist. Igår rapporterades det om att Alliansregeringen har gått med på att uppgradera ”Palestinas” status i FN. Detta beslut om uppgradering kan endast […]

Egyptens dilemma

Till för en vecka sedan var frågan som alla ställde, med tanke på Irans kärnvapenambitioner, ”När kommer Israel att attackera Iran?” Istället har Iran överraskat hela världen genom att attackera Israel, med iranska raketer hopsatta i Gaza och avfyrade av islamistregeringen Hamas. Nu är frågan vad Israels starka granne i söder, Egypten med en likaledes […]

Roten till arabvärldens krig mot Israel

Om det så är den enda video du någonsin i ditt liv ser om Mellanöstern, ser den här videon. 6 minuter som förklarar allt, från början till slut, om varför arabvärlden ständigt befinner sig i konflikt med den judiska staten. 6 minuter, det är allt. Se videon om det så är den enda video ni […]

Hamas krigsförklaring mot det judiska folket

Det finns tre palestinska regeringar i tre separata områden. Den första finns i Palestina I, som också kallas för Jordanien och där 70 procent av befolkningen är palestinska araber, och som styrs av den Hashemitiska kungafamiljen som ursprungligen invandrade från Arabien för att styra över de palestinska araberna. Den andra finns i Palestina II, som […]