Archive for November, 2012

”Ockuperad” mark, ”omtvistad” mark – eller gratis gåva som palestinierna vägrar betala för?

Torsdag, November 29th, 2012

Idag röstas det i FN om att uppgradera ”Palestina” som belöning för att en av ”Palestinas” regeringar begick allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna så sent som för en vecka sedan.

De palestinska araberna har som bekant flera av varandra oberoende och sinsemellan krigande regeringar som alla är finansiellt understödda av FN. Detta stöd kostar mer än en miljard om året.

I år, 2012, firade Israel 64 år.

I år, 2012, borde ett land vid namn ”Palestina” också ha firat 64 år.

Men Palestina vägrade tillkomma som stat om inte staten Israel först förintades.

Några fakta om historiken bakom Israel, ”Palestina”, och ”ockupation” av den mark som de palestinska araberna vill ha som gåva, men utan att be eller förhandla om den.

  1. Västbanken är det folkliga namnet på västra stranden av Jordanfloden (på engelska the West Bank of the River Jordan, därav benämningen Västbanken). Västbanken består av de judiska provinserna Judéen & Samarien som illegalt invaderades och behärskades av Jordanien mellan 1948 och 1967. De två judiska provinserna etniskt rensades från varje spår av judar under denna period. Judarna fick lämna allt och fly t ex från östra Jerusalem och Hebron. Under det panarabiska krig mot Israel som utbröt 1967 hävde Israel Jordaniens besittning av marken. Därigenom fick Israel besittningsrätten. Marken var sålunda omtvistad 1948, omtvistad 1967 – och är omtvistad idag år 2012.
  2. Det som palestinierna nu kräver som sin ”rätt” är att få som gåva det område som jordanierna etniskt rensade 1948. Det finns i lag inget prejudikat för ett sådant handlande. Att etniskt rensa ett markområde och sedan ange det som skäl för besittningsrätt har inget stöd i internationell lag, trots att det är precis detta som de palestinska araberna försöker göra gällande.
  3. Juridiskt sett kan ett territorium bara ”ockuperas” om det tas från en suverän stat. Som till exempel Turkiets illegala ockupation av norra Cypern – ett 40-årigt brott som kvarstår än idag. Västbanken, å andra sidan, tillhörde aldrig någonsin någon suverän stat. Det har aldrig i världshistorien funnits en stat vid namn ”Palestina”, alltså kan Israel rent juridiskt inte ”ockupera” något som heter Palestina – som ju inte existerar eller någonsin har existerat. Området är därför inte ”ockuperad” utan ”omtvistad”.
  4. På ”ockuperad” mark får man inte bygga permanenta bosättningar, men på ”omtvistad” mark finns inga sådana begränsningar. Detta är internationell lag.
  5. Nu vill de palestinska araberna särskiljas från de jordanska araberna (trots att 70 procent av Jordaniens befolkning består av palestinska araber). De vill göra det genom att få en gratis gåva från sin grannstat Israel. Gåvan de önskar är de forna judiska provinserna Judéen & Samarien, som i skrivande stund efter Jordaniens tidigare illegala invasion innehas av Israel såsom omtvistat territorium. För att åstadkomma en sådan unik statsbyggnad, för vilken det saknas juridiskt predikat, är naturligtvis den enda framkomliga vägen att göra det som omvärlden kräver och Israel ber de palestinska araberna göra: förhandla om saken.
  6. Men palestinierna vägrar förhandla. De vill ha det de kräver och de tar ständigt till vapenmakt mot civila – det som i dagligt tal kallas för terrorism – för att få sin vilja fram.
  7. I brist på förhandling, och medan terrorism alltjämt fortsätter från ”Västbanken”, fortsätter Israel att bygga för att tillfredsställa sina egna behov, både demografiska och politiska behov. För varje år som går blir det sålunda allt mindre att förhandla om. Detta eftersom det är som sagt helt lagligt att bygga på omtvistad mark, dock ej på ockuperad mark.
  8. Det spelar ingen roll hur ofta man upprepar mantrat om ”ockuperad mark” – det är i fallet Judéen & Samarien/”Västbanken” ändå inte ockuperat utan omtvistat, alltså har Israel all rätt att bygga.
  9. Israel har bara ett rejält påtryckningsmedel gentemot de olika parallella palestinska regeringar, som fortfarande år 2012 har på sina programförklaringar den totala förstörelse av den judiska staten och förintelsen av alla judar där: att bygga i det ”omtvistade” området tills palestinierna inser att de helt enkelt måste förhandla innan marken helt försvinner.
  10. Israel har visat gång efter annan att man är beredd att ge upp mark i utbyte mot fred eller åtminstone mot avsaknad av aktivt krigstillstånd (t ex har Israel lämnat tillbaka Sinai, södra Libanon och Gazaremsan under sådana premisser om ”kall fred” eller åtminstone ”icke-krig”), men palestinierna vill helt enkelt inte kompromissa på sitt absoluta krav på den judiska statens förintelse. Därför finns inget att förhandla om på ”Västbanken” – tills det föds ett palestinsk-arabiskt ledarskap som inser att fred är enda vägen framåt.

innan Aftonbladet, SvT, DN, SvD, SR et al tar till orda hade det varit hedersamt om våra svenska ”journalister” tar reda på fakta.

Varför skriva ”journalister” inom citationstecken? Eftersom beteckningen är lika illa passande som beteckningen ”ockuperad mark”.

Gazaregimens brott mot varje barnkonvention i världen

Torsdag, November 29th, 2012

Tundra Tabloids visar en riktigt skakande kort videofilm om hur barn uppfostras av Gazaregimen.

Det har sagts förut: befria Gaza från Hamas ockupation – Gazas barn förtjänar bättre-

Klicka på denna länk för att se videon.

Terror i skolan – och i världen

Torsdag, November 29th, 2012

En tecknad film som är på en så enkel nivå att till och med FN bör kunna förstå budskapet.

Men nix!