Stöd demokrati – men bara under polisskydd

Söndag den 2 september hålls en manifestation för Israel i Göteborg. I det rådande medieklimatet är det förenat med fara att visa den israeliska flaggan på offentlig plats – precis som det är förenat med fara att bära en judisk symbol i form av en Magen David (Davidsstjärna) eller en huvudkalott. I Sverige.

Det är en situation som borde stimulera till självrannsakan hos landets tänkare och politiker. Judar är en officiellt erkänd minoritet i Sverige som har bott i landet i 250 år och som är fullt integrerade i det svenska samhället. De flesta judar i Sverige har oerhört starka band med judendomens spirituella, jordiska och politiska hemvist, Staten Israel. Judar är långt ifrån de enda i Sverige som stödjer Israel, Mellanösterns enda demokrati tillika det enda landet i regionen där etnisk mångfald har exakt samma innebörd som den har i Sverige. Många kristna och andra utan trosbekännelse visar också ett starkt stöd för det judiska hemlandet. Detta stöd står inte i något som helst motsatsförhållande till andra statsbildningar vare sig i Mellanöstern eller på andra håll.

Ändå har vi i Sverige en situation där stöd för Staten Israel, stöd för svenska judar, och stöd för sionism är påtagligt förenat med fara.

Osynliga medborgare

grund av detta klimat är judar i dagens Sverige i stort sett osynliga.

Men inte längre. Lördagen den 18 augusti ägde en lika ovanlig som potentiellt farlig manifestation rum samtidigt i Stockholm och Malmö; folk promenerade på gatorna med judiska symboler såsom Davidsstjärna och ’kippa’ (kalott) på huvudet. Tyvärr måste de göra detta under massivt polisbeskydd.

Och nu på söndag den 2 september hålls två parallella manifestationer till stöd för Israel, demokrati och sanning i Stockholm och Göteborg, det sistnämnda på Gustaf Adolfs torg klockan 13.00-14.00.

Medborgare som tvingas fly

Det säger mycket om ett samhälle när ett lands medborgare känner att de måste tåga på gatorna för att kräva sin existensrätt. Detta borde få politiker och medier att granska sin egen roll. Istället är den antisemitiska atmosfären så utbredd i vissa delar av Sverige att Simon Wiesenthal Center för inte så länge sedan vidtog den extraordinära åtgärden att utfärda en varning för judar att resa till Malmö eftersom antisemitiska åsikter är så utbredda där. Situationen är så oroväckande att judar känner sig tvingade att fly från staden där de fötts och växt upp.  

Det är mot denna bakgrund som manifestationen hålls i Göteborg söndagen den 2 september. Det är ingen demonstration mot någonting eller någon person utan endast en manifestation till stöd för Israel, för demokrati och för sanning.

Sverige sensommaren 2012: demokrativänner vill manifestera sitt stöd för Israel – inte mot någon eller något – men likt andra svenskar som riskerar att gå ut på gatorna med synliga judiska symboler måste de göra det under polisbeskydd.

Det är en skrämmande verklighet.

Besök också Stoppa bojkott mot Israel ; Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) ; Läs ”Jag hotas av partikamrater” i Tro & Politik ;

Läs om kippavandring: Sydsvenskan, Expressen, Expressen igen, Sveriges Radio, Expo.

Missa inte Filippa von Platens utmärkta artikel och analys om kippavandringen i Malmö.

Taggar: ,

Kommentarer är stängda.