Varför är det fortfarande ingen fred i och kring Israel?

Svaret står att finnas i nedanstående video av Pat Condell.
”Araberna hatar inte judar på grund av Israel. De hatar Israel på grund av judar.”
”Världen behöver sluta låtsas som om ’Palestina’ handlar om rättvisa och mänskliga rättigheter.” Några av de mest flagranta brott mot rättvisa och mänskliga rättigheter sker i arabvärlden.
”Det är (arabernas) hat som orsakar deras misär – de är helt enkelt fångna av sitt eget hat.”