Öppen rashets i Storbritannien

Titta på videon nedan. Den inspelades i staden Luton i England.
Ponera att du gick omkring på gator och torg och öppet hävdade att alla med avvikande religion bör och faktiskt skulle brännas till döds.
Anstiftan till rashets? Till mord? Hot på allmän plats?
Nej, inget av ovanstående. Inte om du är muslimsk extremist och bor i Storbritannien.
Gud bevare oss – och jag syftar på den barmhärtige guden som vi känner igen från den judeokristna världen, inte den avart som dessa rasistiska extremisterna åberopar.
Det är förresten samma barmhärtige gud som den stora majoriteten muslimer också sägs be till, men som de tvingas tiga om av rädlsa för hot från samma rastisiska extremister.
Se nedan en bild av den moderna multikulturalism som infekterats av Galna Politiska-Korrekthets Sjukdom. Tystnad, acceptans medan den ena sociala förödelsen efter den andra sker oförhindrat.