Fjordman intervjuas i Tysklands Junge Freiheit

Perspektivet från båda sidor av den islamistiska tsunamin
Läs norska Fjordmans artikel som publiceras i Junge Freiheit, återgett på engelska hos utmärkta Tundra Tabloids.
Artikeln borde vara obligatorisk läsning för Europas samtliga utrikesministrar och för alla som läser på journalisthögskolor i Europa.
Tack till Fjordman och till Tundra Tabloids för tillstånd att länka till artiklen på tyska respektive engelska via denna blogg.