Den stora palestinska lögnen

Det finns få politiska kommentatorer som är ärligare och mer objektiva än Pat Condell.
Han är en av få som vågar lufta sina åsikter alldeles oavsett det härskande klimatet av underdånighet till politisk korrekthet även när politisk korrekthet kväver sanningen.
frågan om den ”palestinska kampen för oberoende” (det vill säga, den panarabiska Slutliga Lösningen till den judiska staten Israels existens) har Pat Condell bland annat följande att säga:

  • Araberna hatar inte judar på grund av Israel. De hatar Israel på grund av judar.
  • Världssamfundet behöver tala om för arabvärlden något som de verkligen förtjänar att höra: att deras oförsonliga och djupa hat mot judarna är det som är källan till deras misär. De har blivit fångna av sitt hat. Numera definierar deras hat hela deras väsen och själva den arabiska identitet.
  • Tills de kan komma på ett sätt att rensa bort detta skamliga och smutsiga fläck från deras hjärtan kommer de alltid att vara fastfjättrade vid hatet, och de och deras barn kommer aldrig någonsin att bli fria – Arabiska våren eller ej.

Se hela videon nedan (på engelska):

Se på videon, lär vad Mellanöstern egentligen handlar om, och sprid budskapet till de som är medvetet blinda och döva men som icke desto mindre högljutt sprider sina bristfälliga och enfaldiga åsikter i media.