Archive for Februari, 2011

Den besvärande tystnaden

Söndag, Februari 13th, 2011

Egyptens långvariga diktator Hosni Mubarak hör nu till historia. Under 30 år har makthavarna i västvärlden – EU, FN, USA – både uppmuntrat honom och bekostat hans styre. Han har använts för att göra det ”smutsjobbet” som västvärlden vet måste göras, men som man själv inte vill bli förknippad med – att bekämpa spridningen av våldsam radikal islamism från arabvärlden till det lata, bekväma Europa.

Allt det som EU, FN, USA sade gällande regimbytet i Egypten, när folket krävde ett slut på landets sekulära diktatur, kunde lika gärna ha sagts gällande regimbytet i Iran, när folket krävde ett slut på det landets religiösa diktatur.

Men i fallet Iran var det fullständig tystnad.

Exdiktatorn Mubarak var ingen jättetrevlig gosse. Men han användes likväl av EU, FN, USA som polis för att förhindra export av radikala islam utanför Egypten. Enbart från USA fick han 1,3 miljarder dollar årligen i sin roll som polis. När nu Mubarak såg ut att börja vackla, lämnades han åt sitt öde snabbare än kvickt. Rätt åt honom, kanske – han var ju trots allt en diktator. Men att EU, FN, USA nu försöker iklä sig rollen som oskyldiga fanbärare av demokrati är väl magstarkt.

Medan Angela Merkel av Tyskland åtminstone har sagt att hon hoppas at det nya Egypten ska fortsätta att vara en stark anhängare av fred i regionen, har USAs Obama inte nämnt fred med ett enda ord. Obama tycks ha en större målarduk att måla på – en målarduk med ett enda ord som motiv, målat i rött: islamism.

Muslimska Brödraskapets symbol. Koran och svärd. Och så ett svärd till, ifall vi missat allvaret symboliken.

Mubarak vet numera hur lite stöd från EU, FN, USA betyder. Samma slutsats drar även andra ”allierade” i regionen – Libanon (numera helägt av Iran genom dotterbolaget Hizbollah via bulvanen Syrien), den palestinska ”regeringen” i Gazaremsan (också helägt av Iran via dotterbolaget Hamas), den Palestinska Myndigheten som är samägd av EU och USA, dvs ”regeringen” i Judéen & Samarien/Västbanken, Saudiarabien, Jordanien (tidigare benämnd Transjordanien och bestående av 80 procent av Mandatet Palestina vars judiska befolkning etniskt rensades för att tillfredsställa islamistiska krav). Och många andra, Irak inte minst.

Samma slutsats dras naturligtvis också i Teheran, Damaskus, Aden, Islamabad, Ankara, Tunis, Tripoli, Rabat, Alger. De gnuggar händerna samtidigt som de fördubblar sina vapenbeställningar från Ryssland, Nordkorea, Kina och en mängd före detta Sovjetstater. Stabilitet förbyttes snabbt i ett nytt kallt krig som mycket snart kommer att explodera i ett riktigt hett krig.

Och vad är slutsatsen? Slutsatsen är islamismens obönhörliga framsteg i västvärlden, genom det Muslimska Brödraskapets utbredning samt etableringen av det islamistiska kalifatet.

Är islam förenligt med demokrati? Är det Muslimska Brödraskapets mål förenliga med västvärldens ideal? Se här en video där en av Brödraskapets främste frontfigurer Tariq Ramadan säger sin mening i klartext. Palestinian Media Watch (PMW) har en utmärkt översättning av MBs programförklaring från arabiska med titeln ”Jihad är vägen” skriven av Brödraskapets ledare Mustafa Mashhur. Man måste vara antingen blind-döv, obotligt arrogant eller ivrig supporter av jihad och islamism för att ignorera vad organisationens egna företrädare säger om deras egna mål och metoder. Medieanalysexperten CAMERA har också en intressant artikel om Muslimska Brödraskapet som citerar den islamistiska organisationens egen ledare i Egypten, Mohammed Badie. Klart, tydligt – och ignorerad i västvärlden.

Organisationen StandWithUs har ett faktablad om Muslimska Brödraskapet. Det består av citat från Brödraskapets egna företrädare.

Varför är det viktigt att ha all denna kunskap? Därför att vi i västvärlden i framtiden inte ska kunna låtsas som om vi inte vet vilka skurkar våra politiska ledare delar säng med.

Men också för att vi ska veta varför våra ledare valde att gå i säng med vissa riktigt tvivelaktiga skurkar – därför att alternativet är ännu farligare. Vi ger miljarder och åter miljarder i bidrag till delar av arabvärlden – samtidigt som resten av arabvärlden faktiskt sitter på världens utan jämförelse största ekonomiska resurser. Vi har accepterat denna absurda situation under flera decennier utan att bygga upp ett alternativ till det demokratiunderskott och den sociala misären som har skapat ett allt större vakuum – ett vakuum som Muslimska Brödraskapet under flera decennier fyllt med sitt gift.

Nu vet du vad som gäller. over du fortfarande lungt som om det inte finns några bekymmer i världen?

USAs demokratiunderskott

Onsdag, Februari 2nd, 2011

Revolution i Tunisien, uppror i Egypten, regeringsombildning i Jordanien, plötsliga löften om höjda löner till statsanställda i Syrien, regeringskritik och protester i Jemen – plötsligt är hela arabvärlden i lågor.

Tecknen har varit där länge. Behovet av grundlig förändring har också varit där, alltsedan dessa länder befriades från kolonialismens ok.

Men håll för ett ögonblick fokus på det som egentligen är av största nyhetsvärde: inte revolution i Tunisien, Egypten, Jordanien, Jemen, Syrien. Utan de framflyttade positionerna i jihadismens och islamismens moderna högborg – Barack Hussein Obamas USA.

Att befolkningen i arabvärlden vill ha frihet, demokrati, en anständig levnadsstandard, fria val, är en sak. Det är totalt förståeligt och borde redan för 60 år sedan har uppmuntrats och infriats. Att vi i väst har valt att blunda för befolkningens prekära belägenhet medan den ena diktatorn efter den andra regerat med järnhand är en skam för västvärldens selektivt blinda politiska ledare.

Men det är en helt annan sak att USA under Obama kastar långvariga allierade till vargarna utan att blinka. Egyptens Hosni Mubarak är en diktator. En sekulär och ganska pragmatisk diktator, men en grym diktator icke desto mindre. Det har han varit under de 30 år han har suttit vid makten. Men USA – även under Obamas styre – har konsekvent pumpat in 1,3 miljarder dollar om året i hans regim för att hålla honom vid makten. När det nu ser ut som om USAs egyptiske allierade faller, då lämnar USA honom på en handvändning.

För en uppfattning om hur egyptier betraktar sin omvärld, se följande korta filmklipp:

Arabregimer och andra tidigare USA-lierade världen över ser nu med all önskvärd tydlighet att Obama saknar någon som helst uppfattning om lojalitet. Det finns idag ingen i hela Mellanöstern eller omvärlden som litar på att USA under Obama är en ståndaktig vän. Detta påverkar inte bara de arabregimer som USA hittills stött, som Saudiarabien, Egypten och Jordanien, utan även Mellanösterns enda fungerande demokrati, det judiska landet Israel. På några få dagar har Obamas USA gjort sig av med alla sina vänner i regionen – på båda sidor om den arabisk-israeliska konflikten.

vem vinner på Obamas utspel?

Svaret ses tydligast när man betraktar hur Obama reagerade i två identiska situationer med några få månader emellan: upproret i Iran för ett antal månader sedan kontra upproret i Maghreb (Nordafrika) idag.

När de iranska demonstranterna gjorde uppror mot den islamistiska diktaturen i Iran, valde Obama att vara tyst och låta demonstranterna slås sönder och samman av Ahmadinejads brutala styrkor.

När de egyptiska demonstranterna gjorde uppror mot den sekulära diktaturen i Egypten, valde Obama att omgående och öppet kräva Mubaraks avgång.

USA under Obama vill inte störta islamistiska diktaturer, men vill aktivt bidra till att störta sekulära diktaturer till förmån för Muslimska Broderskapet. Det världsomspännande Muslimska Broderskapet har sharialag, jihadism, Förintelseförnekelse och terrorism som sina grundpelare.

Från Iran via Irak, Jordanien, Syrien, Libanon och Turkiet i öst och norr, till Gazaremsan (som ägs av Hamas), Egypten, Marocko, Tunisien och Algeriet i söder, sveper en våg av islamism in över stora delar av vår omvärld.

Dess intåg hade varit omöjligt utan Barack Hussein Obamas aktiva medhjälp.

Se dessa två korta filmklipp där Mellanösternexperten Brigitte Gabriel analyserar islamism, jihadism, det nya Egypten och Muslimska Broderskapet. Klippen inleds med andra nyheter om det aktuella läget, sedan kommer intervjun med Brigitte Gabriel.

Del 1:

Del 2:

Vi lever onekligen i intressanta tider. Vem hade trott på ett USA som islamismens fanbärare?

Under Barack Hussein Obama är allt möjligt. Som han sade gång på gång under sin valkampanj: ”Yes we can!” Nu vet vi bättre vad han syftade på.

Frågan är om hans väljare är lika införstådda idag med vad de röstade på då: en amerikansk president vars främsta uppgift är att främja islamism och motarbeta amerikanska intressen.

För inte kan väl ens Obama argumentera att antiamerikansk jihad, antiamerikansk islamism och sträng tillämpning av kvinnoförnedrande sharialagar (USA tillämpar och stödjer strikt jämställdhet mellan könen) är förenliga med amerikanska intressen?

Arabvärlden bör få möjlighet att ta itu med sina problem och självfallet bör omvärlden hjälpa befolkningen bäst vi kan, enligt deras legitima behov.

Våra långt större problem ligger dock någon annanstans – långt borta i Washington.