Archive for November, 2010

Olagligt. Omoraliskt. Obemärkt.

Tisdag, November 30th, 2010

Det anses vara moralist förkastligt att använda fosfor i militära syften om risk finns för skada på civila. Fosfor brinner starkt i kontakt med syre och kan skada både personer och egendom.

Israel använde fosforgranater under sitt månadslånga svar på Gazabornas 8 år och 10 000 missiler avfyrade mot uteslutande israeliska civila samhällen – skolor, busshållplatser, sjukhus, arbetsplatser och bostadshus.

Israel använde fosforgranaterna i strikt enlighet med krigets regler (ja, sådant regleras av internationella fördrag) och enbart för att skapa rökridåer under infanteriframryckningen för att avsluta Gazaregimens ständiga raketbeskjutning. Ändå kritiserades Israel för användandet av fosforgranater mot militära mål.

Hamas, å andra sidan, rutinmässigt skjuter fosforgranater mot uteslutande civila mål i Israel. Nu senast den 17 november. Men du har nog inte kunnat läsa om det i de svenska medierna. Detta är sådant som TT inte vill att svenska folket ska veta, och det Israelfientliga TT har nära nog monopolställning vad gäller nyheter från Mellanöstern. 

Mer som du inte kunnat läsa om i de strikt reglerade svenska medierna: organisationen Human Rights Watch, vars mål sägs vara att bevaka de mänskliga rättigheterna i utsatta områden världen över, har sågats av ingen mindre än organisationens grundare Robert L. Bernstein för dess sjuka besatthet med och skeva fokusering på endast ett enda land i hela världen: Israel. Den brittiska tidningen Times, knappast känd för att vara Israelvänlig, rapporterar om händelsen här. Men tyst hos TT förstås – nyheten skulle kunna tolkas som allt för neutral gentemot Israel, och sådant tolereras inte.

Annat som inte rapporterats vad gäller rutinmässiga brott mot de mänskliga rättigheterna är missbruk av ambulanser och medicinska hjälpsändningar för aktiv krigsföring via den islamiska motsvarigheten till Röda Korset – Röda Halvmånen. Kom samtidigt ihåg att de muslimska regimerna motsätter sig att den judiska motsvarigheten Röda Davidsstjärnan får använda den judiska symbolen Davidsstjärnan som symbol, trots att såväl kors som halvmåne godkänns som symbol i den kristna respektive muslimska världen. Återigen islamistisk diskriminering av judar som ignoreras av de svenska medierna.

Det är förstås inte bara judarna som är målet i islamismens öga – de kristna i arabvärlden är minst lika utsatta. Läs här om hur de kristna kopterna behandlas i Egypten. Artikeln skrevs av en egyptisk arab – och publicerades i Egypten. Tyst dock i Sverige. Så nu har vi den smått komiska situationen att medierna är friare i diktaturen Egypten än i demokratin Sverige. Men demokrati är förstås inte bara en fråga om rätten att gå till valurnan vart fjärde år, det är lika mycket en fråga om ett mentalt tillstånd – och lika mycket en fråga om mediernas roll antingen som upplysare eller, som i fallet Sverige, som självcensurerande verktyg i Politisk Korrekthetens högborg.

Men allt detta verkar vara rätt oväsentligt jämfört med de svenska mediernas tystnad när offentliga massmord begås av islamistregimer mot muslimska oliktänkande. Se till exempel hur Hamasregimen i Gazaremsan handskas med politiska motståndare. Tyst i de svenska medierna.

Är mediernas selektiva tystnad olaglig? Knappast. Är den omoralisk? Absolut. För när sanning förblir obemärkt enbart av hänsyn till religionen Politisk Korrekthet är situationen inte längre kompatibel med verklig demokrati.

Inte i Sverige år 2010.

”Ockupation” i Golan blir ”självförsvar” i Kashmir

Måndag, November 29th, 2010

Indiens President Pratibha Devisingh Patil sade under sitt besök i Syrien nyligen att Indien erkänner Syriens ”legitima rätt” till Golanhöjderna.

Den indiska presidentens värd under besöket, Syriens diktator Bashar el-Assad, som ärvde den syriske regimen från sin far, diktatorn Hafez el-Assad, gick vidare och beklagade ”lidandet hos det palestinska folket, som har avspärrats bakom en apartheidmur”.

Assad undgick att nämna, förstås, att hans far slaktade fler än 25 000 palestinska civila när han satt vid makten, att palestinier än idag nekas medborgarskap i Syrien trots att de är födda där, och att Indien har byggt en ”apartheidmur” som är flera tusen kilometer lång för att förhindra demokratin Indien från att infiltreras av pakistanska ”militanta”. Mer än 80 procent av denna säkerhetsbarriär – eller ”apartheidmur” för att använda gängse språkbruk – har byggts på ”omtvistat” territorium som Pakistan ”kräver”.

Låter vokabulären kusligt bekant – trots att sammanhanget är helt obekant, helt mörklagt i de svenska medierna?

Det är uppenbarligen dags för Israel att följa i Indiens fotspår och uttrycka sig i lika klar ordalag, helst i FN: att det är dags att avsluta den indiska ockupationen av Kashmir, att det är dags att riva ner Indiens apartheidmur och att det är dags att ge Kashmir till islamisterna i Pakistan. Som för övrigt har aviserat att krossa demokratin Indien och konvertera dess befolkning till islam.

För i slutändan kan väl två demokratier, båda omgärdade av fanatiska islamistiska regimer, tillåtas använda samma språkbruk i den gemensamma dialogen? Eller hur?

Att lösa Mellanösternproblemet

Torsdag, November 11th, 2010

“Vilket problem?” kan man med all rätt fråga.

Med tanke på att politikerna, medierna och de religiösa ledarna inte ens lyckats identifiera problemets art, är det mycket uppfriskande att se en koncis, objektiv och lättförståelig analys av problems ursprung, art och lösning.

Fem minuter och 58 sekunder är allt som krävs för att förstå vad det handlar om, tack vare denna utmärkta video från Dennis Prager.

Det är så absurt enkelt, endast politiker, medier och religiösa ledare har svårt att förstå vad det handlar om.

DN: Andreas Lovén – judehatet i skånska myllan

Jihad i Malmö: Reepalu: antisemitism, vadå….?

Ilya Meyer: Något konstigt har hänt på BBC