Påhopp på svensk demokrati

Det är med bestörtning man tar del av det påhopp som riksdagsledamoten Annelie Enochson (Kd) utsatts för i vissa delar av de svenska medierna.
Nog för att delar av de svenska medierna är bland de mest fega – ”politiskt korrekta” – och selektivt blinda i den nominellt fria världen. Detta är ändå förmodligen första gången de svenska medierna öppet gett sig in i en pågående valprocess med avsikt att ändra valresultatet.
En skam utan like – och ett hot mot riket.
Annelie Enochson påstås vurma för ”islamofober” eftersom hon länkade till en blogg som vissa journalister har bestämt sig för att beteckna som ”islamofobisk”.
Bloggaren i fråga har inte kontaktats av medierna för en kommentar. Bloggarens kommentarer i ämnet kan dock läsas bland annat här och här. Just vari bloggens påstådda ”islamofobi” består är heller inte klarlagd. Riksdagsledamoten Enochson har ej heller tillfrågats om vad det är som kännetecknar begreppet ”islamofobi”.
Det är de berörda medierna som både satt brottsrubriceringen och fällt domen.
Det är inte långsökt att inse att händelsen är en del av valkampanjen. Mediernas valkampanj. Mediernas valkampanj helt utanför den transparens som styrs av demokratin Sverige.
Att gemene man inte tycks förstå skillnaden mellan ”islam” och ”islamism” är ganska förståelig – det är ett komplicerat ämne för den oinvigde. Men att medierna och politikerna inte ser skillnaden mellan en religion, å ena sidan, och en politisk rörelse som skyddar sig bakom vissa religiösa förtecken, å andra sidan, är en källa till djup oro. Islam är en religion som följs av muslimer. Islamism är en våldsam politisk rörelse med världsherravälde på dagordningen, och den skyddar sig från insyn och kritik genom att dölja sig bakom en religion, islam. Islamism har helt enkelt kapat religionen islam. Det är oerhört många muslimer som är upprörda över att deras religion har kapats på detta sätt, men tolkningsföreträde för religionen islam ges inte till de flertalet fredliga muslimer utan till de numerärt fåtaliga – men desto våldsammare – politiskt drivna islamisterna.
Hur svårt ska det vara att förstå: det är inte ”islamofobiskt” eller ”antimuslimskt” att påtala faktiska, dokumenterade händelser i den islamistiska världen bara för att de råkar vara negativa. Det är däremot klart ”antimuslimskt” om man ljuger ihop sådana saker med avsikt att svartmåla muslimer, och då är det tveklöst förkastligt och följdriktigt straffbart.
Därför är det till exempel inte ”islamofobiskt” eller rättare sagt ”antimuslimskt” att påtala att så gott som samtliga våldsdåd med politiska förtecken runt om i världen idag utförs av muslimer. Det är ett påstående som stämmer med verkligheten. Detta faktum kan leda till rädsla för islamism, och då kan man tala om ”islamofobi” – alltså fobi eller rädsla för muslimer då man inte vet vilka muslimer det är som ägnar sig åt sådana våldshandlingar. ”Fobi” är inte ”hat”, det är två väsensskilda saker.
samma sätt är det inte ”antisemitiskt” eller ”antijudiskt” att påtala att judar är statistiskt sett överrepresenterade bland Nobelprisvinnare. Det är ett påstående som stämmer med verkligheten. Däremot är det ”antisemitiskt” eller ”antijudiskt” att t ex ljuga genom att påstå att dessa priser har köpts genom mutor betalade av ”den globala judiska lobbyn” eller något lika befängt.
Det hela är så förödande enkelt – fakta är inte fobi. Lögner med avsikt att skapa och spä på hat är just det – hat. Och straffbart. Men fortfarande inte fobi. Fobi kommer av rädsla – rädsla för faktiska eller inbillade hot. Uppenbarligen ett koncept som är för enkelt för somliga svenska journalister att förstå. För att få ett grepp om hur islamister uppfattas utanför Sveriges gränser, läs denna utomordentligt bra artikel av Michelle Malkin med titeln ”The Eternal Flame of Muslim Outrage”, som gör klart hur islamisterna själva medvetet skapar den atmosfär av oresonligt hat och total oförsonlighet som de senare skyllar på omvärlden.
I vilket fall som helst har svensk historia skapats år 2010. Det är första gången islam målmedvetet använts för att styra resultatet av riksdagsvalet i demokratin Sverige.
Och sålunda första steget mot demokratins avskaffande i Sverige.
Undertecknade bloggare är stolt över att kunna särskilja islam från islamism, religion från politik, fredlig samexistens från våldsam världsövertagande via det islamistiska kalifatet.
Läs nu följande inlägg på denna blogg i ämnet islam, islamism, arabisk rasism och relaterade ämnen. Jag står stolt för vartenda ord som skrivs här och är beredd att debattera mot vem som helst som skulle anklaga mig för anti-vadsomhelst.
Måttlighet genom islamisternas ögon
Muslimers perspektiv på islam
Demokrati under islamistisk attack
Integration för viktigt för missbruk i vänsterpopulistiskt röstfiskeri
En bättre värld
Carl Bildt och dagens icke-nyhet
När lammen tystnar
Årsdagen av rasisternas senaste uttryck
Arabiska röster om rasism
Latma TV: Krigsrådet överlägger
Var är yrkesprotesterarna?
Barriären ingen protesterar emot