Något konstigt har hänt på BBC

I en egendomlig avvikelse från praxis har BBC via sitt ”Panorama” dokumentärprogram producerat och sänt en dokumentär om Turkiets terroraktion ombord skeppet Mavi Marara tidigare denna sommar.
Noteras bör att Mavi Marmara ägdes av den turkiska staten innan den ”såldes” till IHH strax före angreppet på Israel.
Dokumentären, presenterad av Jane Corbin, ger en objektiv, neutral och faktamässig presentation av händelsen från bägge sidor.
Och slutsatsen är förödande – om du är islamist, terrorist och/eller representant för den turkiska regeringen.
Jane Corbin nämner bland annat att två tredjedelar av ”biståndet” som levererades av IHH, en turkisk organisation med starka länkar till både terrorism och den turkiska regeringen, var redan gammal när båten avseglade och därför olämplig för användning. Så långt ”biståndsvärdet” – Gazapalestinierna kunde ha insjuknat och/eller dött av gamla, uttjänta mediciner.
Dokumentären gör även klart genom intervjuer att operationan inte hade med bistånd att göra utan var en islamistisk politisk aktion mot den judiska staten – BBC-journalisten säger när hon kör igenom Gaza att där saknas inget förutom material att bygga bomber med.
Och så står det klart och tydligt att det var ungefär 40 islamistiska terrorister ombord som med hjälp av inhyrda legosoldater – inklusive en amerikansk före detta marinkårssoldat – som noggrant förberedde ett digert lager med vapen innan de israeliska soldaterna steg ombord.
BBC-dokumentären gör sålunda klart att Mavi Marmara hade kapats ute till sjöss och ger som bevis för kapningen vittnesmål från besättningsmedlemmar.
Kapning – sjöröveri på öppet hav – är kriminellt. FN avleder nu enorma summor pengar från muslimer i skriande hjälpbehov efter den massiva översvämningen i Pakistan och istället använder pengarna till att undersöka den judiska statens svar på Turkiets och IHHs aktion. Men samma FN vägrar undersöka IHHs terroraktion eller det faktum att turkiska örlogsfartyg faktiskt eskorterade piraterna ombord på Mavi Marmara en bra bit på resan mot Israel.
Nio islamistiska terrorister dog ombord på Mavi Marmara medan de försökte döda israeliska soldater som steg ombord för att genomföra en legitim polisiär aktion – en aktion som genomfördes helt utan problem på de övriga fem båtarna som ingick i flottan men som inte innehöll islamistiska terrorister från IHH. BBC-dokumentären gör klart att nio israeliska soldater skadades, en del livshotande, och att pistoler stals från tre av dessa soldater. Vittnesmålet gör klart att när till slut de israeliska soldaterna öppnade eld för att rädda sina egna liv, så sköt dem mot terroristernas ben – som är praxis. Ändå dog nio islamister. BBC-dokumentären visar klipp från tiden innan attacken där islamister säger med stolthet att de ämnar bli ”shahid” – martyr i islams namn. Och så stals tre pistoler och nio martyrer skapades, samtidigt som israelerna endast sköt mot benen.
Dra dina egna slutsatser. Lägger man ihop två och två blir resultatet nio.
Nio döda islamister som önskade dö som martyrer och som av allt att döma dödades av sina egna för att skapa de på förhand beställda och nödvändiga rubrikerna.
Men det här är en undersökning som definitivt INTE kommer att bekostas av FN.
Titta på BBCs Panorama i följande två videoklipp:
Del 1:

Del 2: