Har du någonsin undrat…

… hur dina biståndspengar INTE används?
Tipstack till bloggen Solomonia, som publicerade detta videoklipp som gjorts av FreeMiddleEast.com.

Läs också om UNRWA vs UNHCR.
UNRWA är en FN-organisation skapad enbart för 3 miljoner palestinska araber efter arabernas misslyckade utrotningskrig mot judarna i Mellanöstern 1948.
Läs om hur UNRWA med sin enorma budget och stora antalet anställda har till uppgift att bevara de palestinska arabernas ”flyktingskap” generation efter generation. UNRWAs budget betalas ur våra beskattade inkomster, direkt från statskassan.
Samtidigt har UNHCR – en annan FN-organisation skapad för att ta hand om 30 miljoner flyktingar i hela resten av världen – en lika stor budget som palestiniernas UNRWA, men de pengarna måste alltså räcka till 10 gånger fler flyktingar, de flesta från Afrika. En palestinsk arab är sålunda värd 10 gånger mer än en flykting som inte är palestinier. Noterbart är också att UNHCR har ungefär 600 anställda, medan UNRWA har ungefär 25 000 anställda. UNHCRs arbetsstyrka är sålunda endast 2,5 procent av UNRWAs. Det är anmärkningsvärt hur mycket en palestinsk arab är värd, och hur lite svarta afrikaner är värda.
Palestinska araber boende fyra generationer i de arabländer som startade kriget mot judarna 1948 är inte ”flyktingar”. De är väl underhållna politiska brickor. Politiska brickor i ett dyrt spel som bekostas inte av de oljerika arabländerna som iscensatt det hela, utan av dig och mig.
Av oss dumma européer.
Vi fortsätter att betala utan att protestera.
Har du väckt frågan med ditt politiska parti så här inför valet hösten 2010?