Att hantera terrorister på öppet hav, scenario 2

Återigen har en polisiär aktion ägt rum på öppet hav, med dödlig utgång.
Återigen bordades ett fartyg bemannade av misstänkta terrorister, men denna gång nöjde sig den marina polisstyrkan inte med att styra fartyget i hamn för kontroll, som Israel för inte så länge sedan gjorde med Mavi Marmara och de övriga fem båtarna.
Denna gång bordades fartyget, oskyldiga befriades och de skyldiga terroristerna lämnades kvar på sitt fartyg.
Därefter sprängde den maritima polisstyrkan fartyget, med lasten och terroristerna ombord.

Tipstack till http://true-turtle.livejournal.com/85315.html
Det internationella fördömandet mot denna polisiära aktion har helt uteblivit, det har inte dragits igång bojkottkrav, relationerna med Europa, USA och den muslimska omvärlden har inte påverkats på något sätt och de internationella medierna har inte skrivit en rad om det inträffade – vare sig i positiva eller negativa ordalag.
De beväpnade terroristerna fick vare sig sympati, förståelse eller diplomatiskt och politiskt – än mindre finansiellt – stöd.
Men å andra sidan utfördes denna polisiära aktion inte av Israel.
Bordningen på internationellt vatten, arresteringen av de misstänkta terroristerna och deras filmade summariska avrättning genom att spränga både dem och deras skepp utfördes av Ryssland.
Tyst i medierna.
En sak är säker. Inga fler ryska fartyg kommer att attackeras av terrorister i islamismens namn.
Tänk så olika det kan bli.