Archive for Juni, 2010

Israel – garant för frihet i arabvärlden

Onsdag, Juni 30th, 2010

Det är bekymmersamt att allt fler i den muslimska världen inser att Israel är en garant för frihet – men att västvärlden inte tycks inse samma sak.

MEMRI (Middle East Media Research Institute) visar här en kort film med översättning till engelska, tagen från Al-Jazeera TV den 15 juni i år. Där hör man Magdi Khalil, en egyptisk författare och analytiker, säga det som arabvärlden inser men som ytterst få uttalar: att israel tar sitt medmänskliga ansvar på allvar, att Turkiets nuvarande ledare är en islamist och att om han får fortsätta kommer Turkiet inom tio år att vara en islamistisk republik likt Iran – mitt i Europa. Han säger också att islamisterna i hela den muslimska världen har ett gemensamt mål: att krossa den västliga civilisationen.

Mest talande av allt, Magdi Khalil säger att sedan 1948 har arabvärlden inte gjort något annat än att mata illusioner och hat, att det är dags för arabvärlden att äntligen öppna ögonen och se verkligheten sådan den är.

Farid Ghadry, en syrisk skribent och Mellanösternanalytiker, uppmanar världens alla muslimer att bli judar för en enda dag. Han föreslår det som ett sätt att stävja det hat som frodas inte bara i den muslimska världen utan även i många länder i västvärlden som tycks har förirrat sig längs vägen. Farid Ghadry säger att ”vi muslimer borde skatta oss lyckliga att judarna enbart vill ha Jerusalem” och inget annat. Han påpekar att Israel enbart går till krig för att skydda sig själv. Det är en sanning som tycks ha gått många i arabvärlden förbi – inte konstigt med tanke på att, som Ghadry skriver, den genomsnittlige araben läser 4 sidor text om året, jämfört med den genomsnittlige amerikanen som läser 11 böcker om året.

Och för att riktigt förstå vad det är som Israel så gärna vill försvara – som arabiska intellektuella förstår men som tycks förbrylla västliga intellektuella – se följande korta film som förklarar allt på ett enkelt språk.

Intellektuella från Syrien och Egypten inser behovet av moderation, samtidigt som Hussein Obama i Washington bestraffar en Hamasavhoppare som visar samma moderata tongångar. Mosab Hassan Yousef, son till en Hamasgrundare som har insett sanningen om hatets baksida och som arbetar för fred, hotas nu av utvisning från USA där han har sökt politisk asyl. USA tänker skicka honom till en säker död genom att utvisa honom från det land som stolt kallar sig för frihetens fanbärare.

Moderation i arabvärlden – men hårdnande extremism i västvärlden. Uppenbarligen är arabvärlden mer intresserad av frihet än vad somliga i västvärlden är.

FN-hjälp förstörd i Gaza av EU-sponsrad Hamas

Måndag, Juni 28th, 2010

EU-finansierade grupper förstör FN-finansierade infrastruktur i Gaza.

Tyst i omvärlden. Men så är det också islamister som står för förstörelsen och inte judar, så det är naturligtvis inget att orda om.

EU är en av palestinska Hamas största finansiärer i Gazaremsan. Nu för andra gången på mindre två månader har anhängare av den radikala islamistiska Hamasrörelsen förstört FN-egendom som anses vara en källa till korruption, moral dekadens och uppvigling.

Vad det var för sorts egendom som förstördes? Ett sommarläger för barn där pojkar och flickor leker, idrottar och lär sig om mänskliga rättigheter.

En utveckling som uppfattas som förödande av Hamas, den EU-finansierade terroriströrelsen som EU stödjer både diplomatiskt och ekonomiskt.

Under tiden attackeras och förstörs andra FN-hjälpsändningar av muslimska klansmän i Egypten. Det är inte lätt att idag vara strateg i det sjunkande FN-skeppet och har både EU och den muslimska världen emot sig.

Gaza utan el

Söndag, Juni 27th, 2010

En stor del av Gazas el har nu skurits av.

Det blir ändå inga båtkonvojer från Turkiet för att demonstrera sitt stöd för palestiniernas mänskliga rättigheter. Iran förblir tyst. Det finns inga massdemonstrationer i Beirut, Riyadh, Damaskus eller Cairo.

25 procent av Gazas el kommer från en kraftstation i Gazaremsan.

70 procent av Gazaremsans elbehov täcks av en kraftstation i Israel som Hamas rutinmässigt utsätter för missilbombardemang. Ändå fortsätter Israel att möta 70 procent av Gazas elbehov. Egypten levererar endast 5 procent av Gazaremsans el.

Nu har Gazas enda kraftstation stängts. Vare sig de internationella medierna eller internationella politiker säger ett enda ord om detta missförhållande. Att Gazaremsan mister hela 25 procent av sin el mitt under den brinnade sommaren möts med tystnad av omvärlden.

Det finns förstås en anledning till denna kompakta tystnad. Egentligen finns det faktist två anledningar:

  1. Elstoppet orsakades inte av Israel. Alltså ingen story. Det finns per definition inget att skriva om inte Israel kan belastas.
  2. Elstoppet orsakades av palestinierna själva: Palestinska Myndigheten (finansierad av EU) vägrar subventionerar Hamas (finansierad av Iran). Alltså ingen story. Det finns per definition inget att skriva eftersom det är palestinierna och/eller utländska islamister som bär skulden.

Alltså tystnad i omvärlden. Sverige är palestiniernas per capita största finansiärer med årliga bidrag i mångmiljonersklass. Palestinska Myndigheten vägrar nu att betala för Gazabornas el ur dessa många miljoner. Den svenska utrikesministern Carl Bildt förblir tyst. Den svenska oppositionsledaren Mona Sahlin förblir tyst. Mattias Gardel, Henning Mankell, Pierre Schori, Hamnarbetarförbundet, kommunisterna under ledning av Lars Ohly och Dror Feiler förblir tysta medan Gazabornas enda elförsörjningsmöjlighet har stängts av palestinierna själva. Inga bojkottaktioner här inte, inga demonstrationer, inga krav på att regimerna i Ramallah eller Gaza City avsätts och ersätts. Inget ifrågasättande av regimernas legitimitet.

Fullständig tystnad. Så mycket betyder solidaritet med palestinierna när deras elförsörjning stryps av antipalestinska rörelser som kämpar om politisk makt och som använder civila palestinier som brickor i ett politiskt spel mitt under den brinnande sommaren.