"Fredligt" bemötande ute på havet

Videobeviset för det ”fredliga” sättet på vilket islamisterna hanterade den israeliska polisiära aktionen för att förhindra införsel av vapen och illegal personal till Gaza.
Se själv hur en israelisk soldat slås sönder och samman av en ”fredsaktivist”, innan soldatens fötter ens når golvet. (Tipstack bloggen Tundra Tabloids)
Men Hamas och deras kollaboratorer runt om anklagar Israel för att Israel ville kontrollera båtarnas last.
Lasten visade sig innehålla vapen. Mängder med vapen. Och våldsbenägen personal beredda att använda vapnen.
Resultat: dödsfall och skador i stor omfattning.
Tack till Hamas och den globala Jihadrörelsen. Ni vet – ”fredsälskarna”.