Richard Goldstones mörka hemlighet är ute

Richard Goldstone dömde tiotals svarta afrikaner till döden i Sydafrika under de åren han arbetade i apartheidstaten som domare.
Hans förklaring: ”Så var lagen, jag var tvungen att följa reglerna.”
Ordalydelsen är mycket bekymmersam då den påminner starkt om försvaret som flertalet högt uppsatta tjänstemän från Tredje riket använde vid sina rättegångar efter Andra världskriget.
De följde order, helt enkelt.
Detta är högst kontroversiell fakta som domaren dolde medan han skrev ihop sin anti-israeliska rapport om den judiska statens självförsvar mot de fler än 10 000 missiler som sköts mot landets civila, avfyrade från skyddade civila områden i Gazaremsan i ett flagrant brott mot krigets regler, Genèvekonventionerna och FNs fördrag om de mänskliga rättigheterna. Missilerna avfyrades av palestinska regeringsorgan med en uttalad rasistisk programförklaring.
vems order följde Richard Goldstone när han skrev sin högst partiska rapport, då han aldrig ifrågasatte ens de mest bisarra palestinska påståendena och samtidigt totalt ignorerade konkret israeliskt bevis?
Frågan som verkligen kräver ett svar är om Richard Goldstone helt enkelt följde order denna gång med, och i så fall vems?
Rasism i Sydafrika under apartheidregimens styre har sina klara och dokumenterade paralleller med rasism i Gaza under Hamasregimens styre. Är Richard Goldstone en varm anhängare av rasism eller – vilket är långt mer trolig – skäms han så över sitt tidigare liv att han går överstyr i hans nuvarande liv?
I vilket fall som helst är hans mörka hemlighet nu röjd och han är totalt vanhedrad, både som person och som tjänsteman.