Hamas dödar sina egna

Idag avrättades två palestinska araber av regeringspartiet Hamas.
Mordet möttes av starka protester från palestinska, israeliska och internationella människorättsorganisationer, som beskrev aktionen som olaglig.
De två männen anklagades mot sitt nekande för att kollaborera med Israel. Hamas har tidigare avrättat flera palestinska araber, då anklagade för att kollaborera med Fatah, det rivaliserande palestinska gänget som styrs av Förintelseförnekaren President Mahmoud Abbas.
Genom massiv internationell finansiell hjälp ämnad att destabilisera den judiska staten och underminera dess legitimitet via stöd för arabisk intransigens, halls Abbas under armarna i de judiska provinserna Judéen och Samarien. Dessa provinser var tidigare olagligt ockuperade av Jordanien mellan 1948 och 1967 – en ockupation som gav upphov till dagens konflikt. I dessa judiska provinser vill Abbas och hans internationella finansiärer bygga en andra palestinsk stat vid sidan om den ursprungliga palestinska staten, Jordanien, där palestinierna, som uppgår till 70 procent av befolkningen, naturligtvis är i majoritet som sig bör i sitt eget land. Inga judar bor i Jordanien.
Gazaremsan är också redan etniskt rensad från judar, och med Hamas senaste mord på politiska oppositionella klargör islamistorganisationen att dess mål är inte bara utrensning av judar utan även utrensning av allt motstånd mot sitt Talibanliknande styre.
Kommenterande dagens avrättningar i TV-bolaget Sky News sade Mahmoud Abbas talesman, Ghassan Khatib, att ”Avrättning utan presidentens godkännande är olaglig”. Med andra ord, Mahmoud Abbas internationellt understödda Fatahrörelse är inte emot avrättning av politiska motståndare i sig, de protesterar mot att inte konsulteras innan avrättningar verkställs – Fatah gillar inte att ignoreras i frågor som får organisationen att se ut som om den inte har den exekutiva kontrollen. För faktum är att Fatah har själv avrättat andra palestinier som beskylls för kollaboration med Israel, utan att bekymra sig om att ta den långa, dyra och krångliga vägen via juridiken – ni vet, advokater, domstolar och sådant.
Läs här hur både Hamas och Fatah rutinmässigt krossar de mest elementära mänskliga rättigheter i den obarmhärtiga förföljelsen av politiska oppositionella. De enas endast sporadiskt för att med gemensamma krafter förfölja judar, innan de åter går sina separata vägar i jakten på varandra. Med detta sagt är deras antipati mot allt judiskt inget nytt utan har funnits långt innan den judiska statens återfödelse i judarnas hemland 1948 – läs här en utomordentligt bra presentation av Daniel Pipes om hur nazisternas antisemitism fick ivriga anhängare i arabvärlden.
För grafiska bilder som visar hur Fatah och Hamas betraktar och behandlar varandra, se denna utomordentligt bra bildsammanställning från tidningen TIME .
Från hans bekväma kontor i Washington fortsätter under tiden Hussein Obama att jaga sin dröm om att framtvinga ”fred” i Mellanöstern genom att försöka tvinga Israel att abdikera rätten och möjligheten att försvara sig själv, bara för att arabvärlden önskar detta. Samtidigt vägrar samme Hussein Obama att formulera några krav gentemot de palestinska araberna – vare sig Fatah eller Hamas – och inte heller gentemot den bredare arabiska eller islamiska världen. Läs här vad Tundra Tabloids skriver i ämnet.