Den turkiska regimen har lika svårt med språk som med matematik

Historiker världen över anser att Turkiet är skyldigt till folkmord.

tidiga 1900-talet försökte Turkiet, då under Ottomanstyre, att förinta det armeniska folket. Uppskattningsvis massakrerades fler än 1,5 miljoner civila i försöket att skapa ett Turkiet fritt från armenier.

Nu säger den Turkiska regimen att den känner sig kränkt sedan USA antog en resolution där man betraktar Turkiets massmord på armenier som folkmord.

Turkiet har på liknande sätt anklagats för försök till folkmord på landets kurdiska minoritet.

Turkiets armeniska och kurdiska befolkningar har båda decimerats som resultat av landets politik som går ut på såväl etnisk rensning och dokumenterat folkmord som fortsatt systematisk diskriminering.

Som svar på USAs beslut har Turkiet nu kallat tillbaka sin Washingtonambassadör.

Mot denna bakgrund bör man komma ihåg att Turkiet konsekvent har anklagat Israel för etnisk rensning och folkmord på palestinska araber.

I det sammanhanget är det av värde att notera att från den ursprungliga befolkning på knappt 160 000 år 1948 har Israels arabiska befolkning idag vuxit till drygt 1,5 miljoner – en tiofaldig ökning.

Under samma period har den arabiska befolkningen i de judiska provinserna Judéen och Samarien (också kallad Västbanken, som de palestinska araberna vill ha som framtida palestinsk stat vid sidan om den palestinska staten Jordanien där 70% av befolkning är palestinska araber) vuxit från ungefär 460 000 år 1948 till 2,5 miljoner idag. Detta är en drygt femfaldig ökning. I Gazaremsan har den arabiska befolkningen vuxit från 83 000 år 1948 till 1,4 miljoner idag, en 17-faldig ökning.

Däremot finns inte en enda jude kvar i Gazaremsan sedan den etniska rensningen på judar fullbordades för några år sedan. Det är dock en sanning med modifikation – det finns alltjämt en jude kvar i Gazaremsan. Gilad Schalit, som kidnappades från Israel som tonåring och som sedan dess har hållits av Hamasregimen utan tillgång till Röda korset, advokat, familj eller läkare.

Men oavsett den palestinska befolkningsstatistiken och oavsett det dokumenterade beviset för att judar har etniskt rensats från Gaza, vidhåller Turkiets nuvarande regim att Israel är skyldigt till folkmord och etnisk rensning.

Det turkiska styret har uppenbarligen lika stora problem med enkel vokabulär som med lågstadiematematik.

Turkiets islamistiska regim verkar tro att det är förenligt med god sed att tillämpa en måttstock för muslimska nationer, och ett helt annat för judar och kristna. Mycket talande är det faktum att för första gången någonsin försökte Turkiet inte förmå Israel att använda sitt inflytande i Washington för att avvärja den amerikanska omröstningen. Så frusna är numera relationerna mellan Jerusalem och Ankara sedan Turkiets ständiga påhopp på den judiska staten.

Uppfriskande är det dock att se att åtminstone i USA är man äntligen beredd att kalla saker vid sitt rätta namn.

Intressant länk från denna blogg:
Bojkott och etnisk rensning

Intressanta länkar från andra källor:
Jerusalem Post
Tundra Tabloids: Barry Rubin – Turkey in the Fire
Agora: Daniel Pipes – Turkey: An Ally no More
Barry Rubin: Is the Turkish-Israeli Alliance Over?