Jerusalem är ofta i blickfånget

Staten Israels historia är intimt förknippad med dess själsliga, religiösa och politiska huvudstad. Jerusalem.

Faktautbudet från Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) finns numera inte bara i läsbar form via nätet (http://www.fredimellanostern.se/) utan även kan höras via Göteborgs lokala närradioförening (FiM-närradio kan du kontakta på fimradio@fredimellanostern.se, läs nedan om hur du kan lyssna på FiM-närradio.

Under hela januari månad har man kunnat höra ett första trailerprogram, ett slags smakprov av vad som komma skall.

Men den 2 februari började det första av de reguljära veckoprogrammen. Denna gång var det Oded Meiri i studion, och ämnet för veckan var Jerusalem. Många intressanta intervjuer och fin musik gjorde programmet ovanligt givande.

Nästa vecka, 9 februari, handlar det om judarna i Indien. Då blir det bland annat intervju med Israels ambassadör i Indien, Mark Sofer, intervju med Adèle Schreiber som har skrivit en bok om judiskt liv i Indien, samt Rabbin Peter Borenstein som talar om judarnas ofrivilliga utspridning genom tiderna samt Jerusalems centrala roll för judarna under alla tidsepoker.

Lyssna till FiM-närradio varje tisdag. Så här kan du lyssna:

  1. I Göteborgstrakten varje tisdag kl 19-20 på frekvensen 94,9 MHz, repris varje söndag kl 8-9 på morgonen.
  2. I hela världen vid samma tider (LT) som ovan via Göteborgs Närradioförenings hemsida, http://www.gnf.nu/.
  3. När som helst via FiMs hemsida, http://www.fredimellanostern.se/. Gå då till högerkolumnen och klicka på det aktuella datumet, till exempel Den 2 februari 2010.

Föreningen Fred i Mellanöstern utgör ett alldeles ovärderligt inslag i den politiska och sociala diskussionen om Israel och Mellanöstern. Dess objektivitet och analysförmåga har gjort det till en framstående källa även bland de mer etablerade medierna.

Gör det till en vana att besöka FiM ofta. Lyssna på programmet från 2 februari och lyssna speciellt på överrabin emeritus Morton Narrowe som talar om Jerusalems centrala roll i judendomen och om hur judarnas heliga stad vandaliserades när den stod under arabisk-muslimsk överhöghet vid tiden för den illegala jordanska ockupationen 1948-1967.

Länk till Organisationen Fred i Mellanöstern (FiM)