Archive for Januari, 2010

Ödesdigert val i Sverige: antingen lika rättigheter för alla, eller Ilmar Reepalu

Onsdag, Januari 27th, 2010

Idag är det minnesdagen för de 6 miljoner judiska offren som för drygt 60 år sedan selekterades för den värsta antisemitiska slakten i modern tid, Förintelsen.

Samma dag väljer socialdemokraten Ilmar Reepalu, kommunalråd Malmö stad, att säga följande:

  • Sionism – den judiska nationalrörelsen som är fundamentet för staten Israel – är ”oacceptabel”. Reepalu deklarerar ändå i samma intervju att ”Vi hanterar inte utrikespolitik i kommunen. Lagen förbjuder det.”
  • Reepalu anser att sionism, den judiska nationalrörelsen, är en ”ytterlighet … som sätter sig över andra grupper och anser att de är mindre värda.” Ett egendomligt påstående med tanke på att 20 procent av den sionistiska staten Israel består av araber – både muslimer och kristna – samt att Israel är det enda landet i hela Mellanöstern som tar emot muslimska flyktingar som flyr muslimska pogromer mot andra muslimer i till exempel Darfur. Sionisterna anser även att andra grupper är så mycket mindre värda att de åker världen runt för att undsätta katastrofdrabbade grupper av hinduer i Indien, muslimer i Turkiet, kristna i Haiti, svarta i Kenya, asiater i Kina. Och samtidigt transporterar flera hundratusen ton förnödenheter till en regim i Gaza som har som deklarerat mål att utradera den sionistiska staten. Intressant i sammanhanget är att Reepalu inte har några kommentarer om några andra nationalrörelser. Endast den judiska nationalrörelsen selekteras för kritik.
  • Israel – judarnas hemland – är en ”varböld”. Reepalu har inga kommentarer om några andra folks hemländer. Endast det judiska hemlandet selekteras för kritik.
  • Judar som vägrar uttalar stark kritik mot Israel ”sänder fel signalertill sin omgivning. Reepalu har inga kommentarer om några andra religiösa eller etniska grupper som vägrar kritisera sitt eget hemland. Han har till exempel inte krävt att Malmös muslimer måste starkt kritisera Iran, Somalia, Saudiarabien, Palestinska myndigheten eller Egypten för dokumenterade brott mot de mänskliga rättigheterna, han anser inte att de ”sänder fel signaler” till sin omgivning om de inte yttrar kritik. Endast judarna selekteras för kritik.
  • Judar som demonstrerar stöd för Israel får skylla sig själva om de blir utsatta för våld. Reepalu har inga kommentarer om andra grupper som demonstrerar sitt stöd för olika länder som Iran eller terrorgrupper som Hamas.
  • Den enda antisemitism som finns, enligt Reepalu, kommer från ”högerkanten”; någon vänsterantisemitism eller islamistisk antisemitism finns inte. Trots polisens och SÄPOs undersökningar som bevisar motsatsen.
  • Det judiska landet Israels rätt till självförsvar är oacceptabel enligt Reepalu. 10 000 Hamasmissiler från Gaza avfyrade under 8 år mot israeliska städer kommenteras inte av socialdemokraten Reepalu. Först när judarna svarar på bombardemanget sporras han till kommentar – med att Israels svar är ”oproportionerligt”. Israels svar på dessa 2922 dagars missilbeskjutning varade i 22 dagar. Detta om proportionalitet.

Ovanstående dråpslag mot demokratiska värdegrunder och medmänsklighet fäller alltså socialdemokraten Ilmar Reepalu på minnesdagen för de 6 miljoner judar som selekterades för döden under Förintelsen.

Något är oerhört ruttet i ett Sverige, i en svensk socialdemokrati, där en Ilmar Reepalu får lov att sitta kvar.

Vakna Mona Sahlin – för Sveriges anseendes skull.

 
Läs också:
Fredrik Fischer
Geobastard
Al-Hamatzav
Fredrik Axelsson
Adam Cwejman
Fredrik Thoresson
Svenska Dagbladet
UNT
Patrik Öhberg och Eli Göndör
Samfundet Sverige-Israel
Jihad i Malmö
Tundra Tabloids

Minnesdagen för Förintelseoffren: om konsten att inte vilja se eller höra

Måndag, Januari 25th, 2010

Snart är det Förintelsens minnesdag.

Den dag då vi kommer ihåg offren för det största fabriksmässiga försöket i modern tid att utrota ett helt folk – det judiska folket. Det är tyvärr långt ifrån det enda försöket till folkutrotning i vår tid. Rwanda, Darfur, Kambodja, Armenien, Kurdistan är bland de värsta i modern tid.

Förintelsen var en uppfinning av Nazityskland under ledning av en verklighetsfrämmande, fullständigt galen despot vid namn Adolf Hitler. Hans försök till utrotning av judarna i hela världen avslutades med hans föga hedervärda död meddelst självmord år 1945. Vid hans död hade 6 miljoner judar slaktats enbart för att de var judar, samt många miljoner andra människor som han inte ansåg hade rätt att leva – romer, politiska motståndare, homosexuella och många fler grupper. Och det innan man ens räknar alla miljoner soldater som pressades in i ett vansinneskrig som påverkade vartenda land, varenda människa världen över.

Men Hitlers arv lever kvar än idag. I allra högsta grad.

Nazismens förespråkare idag talar inte tyska. De talar arabiska och persiska. Men även svenska – läs vad Gulan Avci skriver om islamisten Mohammed Omar och Förintelseförnekelse. Läs även Fredrik Malm, Tommy Hansson, Fred i Mellanöstern, Expressen i ämnet.

Lika lite som att alla tyskar var hängivna nazister för 65 år sedan, lika lite är alla araber eller iranier idag antijudiska, bokstavstrogna rasister med världsherravälde på önskelistan.

Men precis som nazisterna lyckades dra in en hel värld i ett förödande världskrig där den enande kraften var antisemitism, lyckas dagens nazistiska arvtagare i arabvärlden och Iran dra in alla muslimer i ett lika världsomspännande vågspel.

Mot den enskildes vilja.

För någon fri vilja, någon frihet att uttrycka sin egen mening, har inte folket i arabvärlden eller i Iran.

Vare sig i Iran eller någonstans i arabvärlden (läs Egyptens Al-Ahram) är demokrati tillåten. Hela världen – förutom Iran och arabvärlden – ser Hamas som en terroristorganisation men ändå finns Hamasstyret högst på listan av mottagare för ekonomisk hjälp från omvärlden. Trots att Hamas sedan nästan fyra år idkar människohandel med judar.

Svenska Diakonia, till exempel, arbetar oproportionerligt mycket med de muslimska palestinierna i Gazaremsan och på Västbanken och har ingen hjälpverksamhet i det kristna Haiti, trots att det sistnämnda landet i decennier har varit ett samhälle med stora behov av såväl sociala som ekonomiska hjälpinsatser. Och det innan man ens räknar in de omfattande behoven efter den förödande jordbävningen för snart två veckor sedan. Läs i Expressen en intressant artikel om svenskt bistånd rent generellt.

Det finns något mycket oroväckande i en västvärld som blundar för den islamistiska världens kultur av systematiserat judehat, som blundar för de stora behoven i en värld som är under allt hårdare attack från fanatisk islamism, som vägrar inse radikala islams dagordning som går ut på världsherravälde, som totalt ignorerar de grundläggande sociala behoven i den muslimska världen, men som ändå är uppslukade av ett ämne, och endast ett: den judiska staten Israels ständiga försök att överleva i ett hav av islamistiskt hat.

Judarna överlevde Hitlers utrotningsförsök för drygt 60 år sedan.

I dagarna minns vi offren för hans förfärliga försök att utrota ett helt folk.

Dags nu att upphöra med västvärldens besatthet med detta folks land.

Det finns oerhört många utsatta människor som behöver våra insatser. De flesta finns i den muslimska sfären.

Det finns allt fler röster, inklusive muslimska röster – även i Sverige – som kräver att västvärlden börjar ta itu med det verkliga problemet.

Islamism.

En fanatisk sekt inom religionen islam.

Här finns färska länkar till artiklar om antisemitism i Sverige skrivna 2 dagar före Minnesdagen för Förintelsens offer:
Norra Skåne
Skånskan
Skånskan.
Läs här JiMs reflektioner över varför antisemitism växer i Malmö.

Lite mer bakgrundsinformation om islamism och dess länkar till nazism:
Daniel Pipes: Antisemitism utvecklas
Barry Rubin: The suicidal rules o
f Arab political debate

Ilya Meyer: Hanan Ashrawi: Förintelsen har aldrig ägt rum
Ilya Meyer: Musiken tystnar medan vi leds till vårt öde

Europeiska kommissionen inför rätta

Onsdag, Januari 20th, 2010

Europeiska kommissionen står nu inför rätta för otillbörlig finansiering av subversion mot ett enskilt land.

En israelisk organisation ifrågasätter EU:s finansiering av anti-israeliska grupper via beskattade offentliga medel.

Organisationen NGO Monitor har stämt Europeiska kommissionen med motivering att den har på ett icke-transparent sätt använt skattemedel från EU-länder för att destabilisera och demonisera Israel.

All finansiering av NGO:s, det vill säga organisationer som inte har några direkta statliga band, skall enligt EU:s förordning vara transparent.

Många internationella organisationer som betecknar sig som NGO:s – alltså oberoende av regeringen i respektive land – är i själva verket helt eller till stor del statsfinansierat. Den statliga finansieringen av dessa organisationer utgör ett slags ”grå utrikespolitik” utanför den etablerade, officiella och lagenliga utrikespolitiken. Den här sortens operation har stora liknelser med de ”dirty tricks campaigns”, dvs smutsiga under-bordet-kampanjer, som olagligt använts för att destabilisera länder och regeringar.

Det har uppdagats att flera europeiska stater och andra FN-länder avsätter betydande summor ur beskattat statligt medel för att finansiera indoktrinering mot och destabilisering av FN:s medlemslandet Israel.

Organisationen NGO Monitor har därför bestämt sig för att i ett första skede stämma Europeiska kommissionen för att bringa klarhet i denna subversiva internationella operation och för att klarlägga de exakta summorna det är tal om, som olagligt spenderas av EU och FN på underminering av Israel via olika länders riksbanker.